Fässbergs vokalensemble står i framför Fässbergs kyrkas altartavla
Foto: Karin Rosander

Fässbergs vokalensemble. Vuxenkör.

Fässbergs kyrka. Torsdagar 19:00-21:00

Fässbergs vokalensemble

Fässbergs vokalensemble är cirka 25 personer och övar i Fässbergs kyrka torsdagar 19:00-21:00. 

Mariette Ferngren och Sofia Fridén i förgrunden och i bakgrunden Ia Hamnered och Mattias Bergendahl.
Fässbergs vokalensemble Foto: Karin Rosander

Vokalensemblen är en kör som dels medverkar på gudstjänster, men gör också många konserter, båda a cappella och med orkester.

I repertoaren finns bl a Messias av GF Händel, Requiem av G Fauré och J Rutter, Juloratoriet av Bach med mera.

Kören kräver att du är en van sångare och notläsare som tar mycket eget ansvar. Inträdesprov. Kontakta körledare Karin Rosander

Två personer, en kvinna och en man, står och sjunger i Fässbergs kyrka. Bakom mannen skymtar ytterligare en kvinna som sjunger.

Sjung i sommarkör i Fässberg 2022!

Spontan sommarkör i Fässbergs kyrka fyra söndagar. Vi träffas söndagarna 17 juli, 31 juli, 7 augusti och 14 augusti. Övning kl 9:30 och gudstjänst kl 11:00.