Bild visar startsidan för bönewebbens rum för klimatet

Färdplan för klimatet

Svenska kyrkans kyrkostyrelse antog i december 2019 en Färdplan för klimatet, på uppdrag av kyrkomötet att arbeta med hållbarhetsfrågorna. Läs mer här.

Mål

Effektmål 2030

  • Svenska kyrkan ska vara klimatneutralt senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom Svenska kyrkans egen verksamhet samt andra insatser för omställning nationellt och globalt. Eventuella kompensatoriska åtgärder för resterande utsläpp när alla möjliga utsläppsminskningar är uttömda, kommer att undersökas vidare under den första etappen. Fair Trade Carbon Credit är ett viktigt verktyg för detta
  • Vi kommer i ökad utsträckning att verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen.
  • Svenska kyrkan kommer också, bland annat genom Act Svenska kyrkan, att stärka stödet till de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter trots att de bidragit till dem allra minst.

Läs hela färdplanen här (pdf)>>

 

Så här skriver kyrkostyrelsen i sitt pressmeddelande:

Kyrkostyrelsen konstaterar i färdplanen att klimatkrisen hör till vår tids stora ödesfrågor, och påverkar möjligheterna att ”skydda och realisera mänskliga rättigheter samt förebygga konflikt och migration. De påverkar också i högsta grad förutsättningarna för allt annat liv i skapelsen”.

Det övergripande effektmålet är att Svenska kyrkan ska vara klimatneutral år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska nås genom utsläppsminskningar inom den egna verksamheten, samt andra insatser för omställning nationellt och globalt.

– Svenska kyrkan har sedan länge varit engagerad i klimatarbetet. Det är en självklar konsekvens av vår tro och teologi. Med denna färdplan blir arbetet ännu mer konkret och kraftfullt. Vi tar ett gemensamt ansvar i arbetet för ekologisk, ekonomisk, social och andlig hållbarhet, säger ärkebiskop Antje Jackelén, som är ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kommer också, bland annat genom Act Svenska kyrkan, att stärka stödet till de människor som drabbas mest trots att de bidragit allra minst till klimatförändringarnas effekter.

Här finns Svenska kyrkans färdplan för klimatet i sin helhet.

Bakgrund

Kyrkomötet gav 2018 kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta fram former för ett nationellt täckande program för klimatstrategi, som ska kunna genomföras i samtliga 13 stift inom Svenska kyrkan. Beslutet följdes upp av kyrkomötet 2019, som anslog 25 miljoner kronor per år i tre år till klimatsatsningen.

Förutom själva färdplanen har kyrkostyrelsen också beslutat att det årliga anslaget ska delas i två delar. 11 miljoner kronor ska fördelas lika mellan stiften och användas till personella resurser för klimatsatsningen. De återstående 14 miljonerna ska fördelas av kyrkostyrelsens arbetsutskott.

Läs mer om klimatarbetet i Svenska kyrkan: www.svenskakyrkan.se/klimat 
Kontakter

Svenska kyrkans pressjour
+46 18 16 94 75

Stefan Håkansson
Pressekreterare

0768-00 01 02
stefan.hakansson@svenskakyrkan.se

Daniel Bramsell
Pressekreterare

072-237 28 86
daniel.bramsell@svenskakyrkan.se