Ett insektshotell i form av en kyrka.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Biologisk mångfald!

Vad kan jag göra för den biologiska mångfalden? Jill Olandersson ger tips.

Biologisk Mångfald

Besök kyrkogården 

Göteborgs stift antog i oktober 2018 en Klimatstrategi där arbetet med Biologisk Mångfald på kyrkogårdar är ett fokusområde för framtiden. Läs gärna punkt 3 Skog till hav, på sid 7 i Göteborgs stift Klimatstrategi.
(Länk till dokumentet, pdf) 

På kyrkogårdarna i Mölndals pastorat är detta arbetet igång och det går att läs på 

https://www.svenskakyrkan.se/molndal/biologiska-mangfalden

 Vad kan jag göra?

Vad kan då jag göra för den Biologiska Mångfalden? Låt dig inspireras av arbetet på våra kyrkogårdar genom att t.ex. sätta upp insektshotell, bevara en bit äng i din trädgård, bli eller stöd en biodlare eller lär dig mer genom att besöka; 

En bön

 Gud vi ber för din otroligt vackra mångfacetterade skapelse jorden. 

​Det är som att skörda tacksamhet när vi får njuta av fantastisk natur och finurliga djur i vår vardag. Hjälp oss att bevara mångfalden i det var och en av oss fått att vårda.

Amen.

Biologiska mångfalden

På våra kyrkogårdar och begravningsplatser i Mölndal arbetar vi med den biologiska mångfalden. Vi har hunnit olika långt men du kan hitta olika fågelholkar, insektshotell och bikupor bland annat.