Foto: Maria Björk

Biologiska mångfalden

På våra kyrkogårdar och begravningsplatser i Mölndal arbetar vi med den biologiska mångfalden. Vi har hunnit olika långt men du kan hitta olika fågelholkar, insektshotell och bikupor bland annat.

BIOLOGISK MÅNGFALD

På våra kyrkogårdar och begravningsplatser i Mölndal arbetar vi med den biologiska mångfalden. Vi har hunnit olika långt men det du kan hitta är:

  • Holkar för småfågel, stare, kattuggla, fladdermöss och fjärilar
  • Insektshotell
  • Stockar och grenar som får ligga kvar i naturen, en del med borrade hål för insekternas skull
  • Ängsmark, stora träd, fruktträd, bärbuskar och perenner anpassade för bin och fjärilar
  • Drick- och badvatten i våra dammar
  • Bikupa för tama bin

Allt vi ser i naturen med all variation inom arter, mellan arter och livsmiljöer på vår jord är biologisk mångfald vilket vi alla är helt beroende av. Det ger oss mat, mediciner, industriprodukter men också inspiration, kreativitet och minskar vår stress. Alla arter har rätt att leva vidare på jorden. Vi har dessutom ett ansvar att lämna den biologiska mångfalden vidare till kommande generationer.