Foto: Gustav Hellsing/Ikon

Vackra begravningsplatser

Våra begravningsplatser – eller kyrkogårdar som de ofta kallas – finns i Fässberg, Kikås och Kållered. De är rofyllda platser för besök till minne av avlidna kära.

Vägarbete runt Fässbergs kapell

Mark och Energibyggarna kommer med anledning av bygget vid Pedagogen Park fortsätta med Stubbåkersgatan och gräva upp den sista sträckan från kyrkogårdens parkeringar vid förvaltningsbyggnad/maskinhall och bort till kapellet. Det innebär att de som skall besöka/parkera vid kapellet måste ta en provisorisk väg. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober 2022.

Hitta gravsatta

Det finns flera möjligheter att söka upp gravsatta. Gravarna på kyrkogårdarna i Mölndal kan du hitta via www.svenskagravar.se

 

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.

Fässbergs kyrkogård

Kyrkogården på Fässberg finns omtalad redan från 1500-talet. En promenad på kyrkogården, en oas, är ofta vilsamt. Kyrkogården är 116.000 kvm stor inkluderat naturmark.

Fässbergs gamla kyrka låg fram till år 1896 på den gamla delen av kyrkogården. En minnessten är rest på platsen och på marken ligger gravhällar från 1600-, 1700- och 1800-talet, troligtvis från kyrkans golv. Kyrkogården är med all säkerhet lika gammal som kyrkan, som finns omnämnd i skrifter från 1500-talet.

Den äldsta gravplatsen med gravanläggning kvar är från 1775. Kyrkogården är utbyggd i tre etapper. När mellandelen tillkom på 1930-talet bytte man namn på hela kyrkogården till Mölndals Västra Begravningsplats.

Fässbergs kyrkogård hette den återigen fr.o.m. någon gång i slutet av 1950-talet - början av 1960-talet. Nya delen på kyrkogården anlades i början på 1970-talet.

Foto: Martina Skånberg

På kyrkogården finns ett begravningskapell, en ekonomilokal samt ett gammalt bårhus. Centralt belägen finns en minneslund. som renoverades 2015. Den invigdes 1982 ritad av arkitekt Sverre Berggren. På Fässbergs kyrkogårdvid kapellet finns också askgravlunden Astrakan som invigdes 2011. Antalet gravplatser på kyrkogården: drygt 4.800. 
Adress: Stubbåkersgatan 22, Mölndal.

Kikås kyrkogård

Kikås kyrkogård ligger på höjden i östra Mölndal. Här finns förutom jordgravar både en minneslund, invigd 1995 och ritad av Maria Björk och en askgravlund, invigd 2004.

Kyrkogården invigdes 1887. Den hette då Östra begravningsplatsen. Ytan är 60.000 kvm. Kyrkogården är utbyggd i tre etapper. I samband med den senaste stora utvidgningen, som gjordes i slutet på 1940-talet, byttes namnet till Kikås kyrkogård.

De äldre delarna av Kikås kyrkogård utgör av en lummig park och på kyrkogården finns även ett begravningskapell, en ekonomilokal samt gamla kapellet. Antalet gravplatser på kyrkogården är drygt 2.800. Adress: Kikåsleden/Kyrkogårdsgatan, Mölndal.  

Kållereds kyrkogård

På en höjd ovanför Kållereds centrum finns en rofylld plats. Runt den lilla medeltida kyrkan ligger kyrkogården. Här finns förutom kist- och urngravar även en vacker minneslund, ritad av arkitekt Sverre Berggren och invigd 1997.

Kyrkogården är 20.000 kvm stor inkluderat naturmark. Kyrkogården är med all säkerhet lika gammal som kyrkan, till delar från 1400-talet, men är sannolikt byggd på 11-1200-talet. Äldsta gravplatsen, med gravanläggning kvar, är från 1885. Kyrkogården är utbyggd i tre etapper. Nya delen på kyrkogården togs i bruk 1987 och antalet gravplatser är totalt ca 700.
Adress: Södra kyrkvägen, Kållered.

LIVEREDs begravningsplats (Kållereds södra begravningsplats)

Livereds kapell och begravningsplats i Kållered erbjuder möjlighet till neutral begravning, men kan också smyckas för olika religiösa uttryck. Här finns också en muslimsk begravningsplats. Begravningsplatsen har genom traditionella stengärdsgårdar givits en rumslig indelning i landskapet och stenen till dessa är tillvaratagen under anläggningsarbetet. Gravarna ligger samlade som i en större glänta och närvaron av den omgivande naturen är en viktig del i områdets karaktär. Adress: Högenvägen 1, Kållered

minneslund

I en minneslund grävs askan av den avlidne ner anonymt inom minneslundsområdet. De anhöriga får inte närvara när askan grävs ner. Det finns inga namn på de gravsatta.

Gravformen är praktisk då den inte kräver personlig skötsel, men erbjuder ändå en vacker plats för besök och minnen.

Det finns möjlighet att placera blommor och ljus i de hållare som finns anvisade.

  • Ingen gravrätt
  • Ingen skötselkostnad
  • Anonym gravsättning

askgravlund

I en askgravlund grävs askan ner inom askgravlundsområdet.

Anhöriga kan närvara när askan grävs ner. Det finns möjlighet att sätta upp den avlidnes namn med en namnplakett på ett särskilt område.

Namnplaketten sitter uppe i 25 år. Engångskostnaden är 2700 kronor.

Gravformen är praktisk då den inte kräver personlig skötsel men ändå erbjuder en individuell prägel.

Askgravlunden är en vacker plats för besök och minnen. Blommor och ljus får sättas på särskilt anvisade platser.

  • Ingen gravrätt
  • Ingen skötselkostnad
  • Engångskostnad för namnplakett
  • Anhöriga kan närvara

Vad är en gravrätt?

Till varje gravplats hör en gravrätt och en eller fler gravrättsinnehavare som ansvarar för att graven sköts. Gravrätten gäller oftast i 25 år från den senaste gravsättningen. Därefter kan man förlänga gravrätten, om gravrättsinnehavaren vill, kostnadsfritt.

Om gravrättsinnehavaren inte längre vill ansvara för skötseln eller inte längre önskar vara gravrättsinnehavare, till exempel av en gammal grav, kan man återlämna graven till kyrkogårdsförvaltningen.

Detta kan också ske på kyrkogårdsförvaltningens initiativ för bort- glömda gravar som inte vårdas om gravrättsinnehavare inte finns eller inte går att få tag på via annonsering under minst ett års tid.

En återlämnad eller återtagen grav kan lämnas ut till en ny gravrättsinnehavare.
En grav återupplåts först 25 år efter senaste grav-sättningen i graven.

Hitta gravsatt

På följande webbsida kan du hitta gravsatta i olika gravar.
www.svenskagravar.se/
www.svenskakyrkan.se/begravning/om-gravratt/hitta-gravplatsen

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder flera olika skötselalternativ, där du får hjälp att hålla graven fin.

En person sitter med sin mobiltelefon och dricker kaffe.

Kontakt

Vill du boka dop, bröllop eller en lokal? Har du frågor om gudstjänster, verksamhet eller medlemskap? Söker du någon särskild? Här hittar du kontaktuppgifter till expeditionen, kyrkogårdsförvaltningen, förtroendevalda samt all personal.

Kista med blomdekoration

Begravning – ett sista farväl

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död och något att hämta kraft ur för de anhöriga.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Att mista någon man tycker om gör ont. Och just i den stunden ställs man inför allt det praktiska med en begravning. Såväl din församling som begravningsbyrå kan vara till stor hjälp med den praktiska delen så att du får tid och ork att sörja.

Kyrkor och lokaler

Hos Svenska kyrkan Mölndal finns många olika kyrkor. Från Mölndals äldsta byggnad i form av Kållereds kyrka till kyrkor byggda på 1900-talet.

Hitta graven

Bland flera tusen gravar kan det vara svårt att hitta just den grav du söker efter. Med verktyget www.svenskagravar.se kan du lätt hitta fält och gravnummer. På alla våra kyrkogårdar finns sedan översiktskartor där du sen kan hitta graven när du är på plats.