Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vackra begravningsplatser

Våra begravningsplatser – eller kyrkogårdar som de ofta kallas – finns i Fässberg, Kikås och Kållered. De är rofyllda platser för besök till minne av avlidna kära.

Fässbergs kyrkogård

Kyrkogården på Fässberg finns omtalad redan från 1500-talet. En promenad på kyrkogården, en oas, är ofta vilsamt. Kyrkogården är 116.000 kvm stor inkluderat naturmark. Fässbergs gamla kyrka låg fram till år 1896 på den gamla delen av kyrkogården. En minnessten är rest på platsen och på marken ligger gravhällar från 1600-, 1700- och 1800-talet, troligtvis från kyrkans golv. Kyrkogården är med all säkerhet lika gammal som kyrkan, som finns omnämnd i skrifter från 1500-talet. Den äldsta gravplatsen med gravanläggning kvar är från 1775. Kyrkogården är utbyggd i tre etapper. När mellandelen tillkom på 1930-talet bytte man namn på hela kyrkogården till Mölndals Västra Begravningsplats. Fässbergs kyrkogård hette den återigen fr.o.m. någon gång i slutet av 1950-talet - början av 1960-talet. Nya delen på kyrkogården anlades i början på 1970-talet.

På kyrkogården finns ett begravningskapell, en ekonomilokal samt ett gammalt bårhus. Centralt belägen finns en minneslund. som renoverades 2015. Den invigdes 1982 ritad av arkitekt Sverre Berggren. På Fässbergs kyrkogårdvid kapellet finns också askgravlunden Astrakan som invigdes 2011. Antalet gravplatser på kyrkogården: drygt 4.800. 
Adress: Stubbåkersgatan 22, Mölndal.

Kikås kyrkogård

Bild: Martina Skånberg

Kikås kyrkogård ligger på höjden i östra Mölndal. Här finns förutom jordgravar både en minneslund, invigd 1995 och ritad av Maria Björk och en askgravlund, invigd 2004.

Kyrkogården invigdes 1887. Den hette då Östra begravningsplatsen. Ytan är 60.000 kvm. Kyrkogården är utbyggd i tre etapper. I samband med den senaste stora utvidgningen, som gjordes i slutet på 1940-talet, byttes namnet till Kikås kyrkogård.

De äldre delarna av Kikås kyrkogård utgör av en lummig park och på kyrkogården finns även ett begravningskapell, en ekonomilokal samt gamla kapellet. Antalet gravplatser på kyrkogården är drygt 2.800. Adress: Kikåsleden/Kyrkogårdsgatan, Mölndal.  

Kållereds kyrkogård

På en höjd ovanför Kållereds centrum finns en rofylld plats. Runt den lilla medeltida kyrkan ligger kyrkogården. Här finns förutom kist- och urngravar även en vacker minneslund, ritad av arkitekt Sverre Berggren och invigd 1997.

Kyrkogården är 20.000 kvm stor inkluderat naturmark. Kyrkogården är med all säkerhet lika gammal som kyrkan, till delar från 1400-talet, men är sannolikt byggd på 11-1200-talet. Äldsta gravplatsen, med gravanläggning kvar, är från 1885. Kyrkogården är utbyggd i tre etapper. Nya delen på kyrkogården togs i bruk 1987 och antalet gravplatser är totalt ca 700.
Adress: Södra kyrkvägen, Kållered.

LIVEREDs begravningsplats (Kållereds södra begravningsplats)

Livereds kapell och begravningsplats i Kållered erbjuder möjlighet till neutral begravning, men kan också smyckas för olika religiösa uttryck. Här finns också en muslimsk begravningsplats. Begravningsplatsen har genom traditionella stengärdsgårdar givits en rumslig indelning i landskapet och stenen till dessa är tillvaratagen under anläggningsarbetet. Gravarna ligger samlade som i en större glänta och närvaron av den omgivande naturen är en viktig del i områdets karaktär. Adress: Högenvägen 1, Kållered

Hitta graven

Bland flera tusen gravar kan det vara svårt att hitta just den grav du söker efter. Med verktyget www.svenskagravar.se kan du lätt hitta fält och gravnummer. På alla våra kyrkogårdar finns sedan översiktskartor där du sen kan hitta graven när du är på plats.