Medlemsskap i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan och boende i Mellösa församling betalar du 1 krona och 39öre i medlemsavgift per hundralapp du tjänar. För dessa pengar får du väldigt mycket.

Du är bland annat med och möjliggör att vi kan ordna meningsfulla aktiviteter och undervisning för barn, unga och vuxna, samtal till behövande, stöd och hjälp vid olyckor och kriser, stora musikupplevelser, olika former av gudstjänster och mycket mer. Dessutom möjliggör du genom din medlemsavgift att vi kan bevara våra vackra kyrkorum runt om i Sverige.

Din inkomst och hemförsamling avgör din medlemsavgift

Din inkomst och i vilken församling du bor avgör hur mycket du betalar i medlemsavgift. Det är kyrkorådet i församlingen som fastslår medlemsavgiften. Medlemsavgiften för Mellösa församling år 2016 är 1 krona och 39öre per intjänad hundralapp.

Alla betalar begravningsavgift

Utöver medlemsavgiften betalar du även en begravningsavgift. Det gör alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan. Anledningen till att alla betalar begravningsavgift är att Svenska kyrkan är utsedd av svenska staten som huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. Som boende i Mellösa församling betalar du år 2016 39 öre per intjänad hundralapp i begravningsavgift.

Kyrkoavgift – medlemsavgift plus begravningsavgift

Kyrkoavgift kallas den totala avgift du som medlem betalar, det vill säga medlemsavgiften och begravningsavgiften tillsammans. Kyrkoavgiften för dig som medlem i Mellösa församling år 2016 är 1 krona och 85 öre per intjänad hundralapp.

Du betalar genom din kommunala inkomstskatt

Medlemsavgiften och begravningsavgiften dras automatiskt från din bruttolön via din kommunala inkomstskatt. På din årliga deklarationsblankett ser du exakt hur mycket du betalar.

Om du inte längre vill vara medlem

Om du inte längre vill vara medlem i Svenska kyrkan kontaktar du din hemförsamling. Vi har färdiga blanketter för utträde, men det går också bra att skriva ett vanligt brev och begära utträde. Kontakta Mellösa församling på telefon 0157-60008.

Läs mer om vad det innebär att gå ur Svenska kyrkan på Svenska kyrkans sida om utträde.