Församlingsinformation

Varje söndag och andra kyrkohelger firas gudstjänst. Gudstjänsterna alterneras mellan Mellösa kyrka och Kyrkans hus i Hälleforsnäs. Den vanligaste gudstjänstformen är Mässa. Även andra typer av mässor firas med viss regelbundenhet. 

Ann-Christine Yström – Kyrkoherde
Ann-Marie Kvarnström – Församlingsvärdinna, barnverksamhet, lokalvård, vaktmästare, äldreverksamhet, ungdomsgården, 95% 
Emma Karlsson -  Församlingsvärdinna, barnverksamhet, lokalvård, äldreverksamhet, vaktmästare, 85% 
Håkan Lundgren – Vaktmästare, kyrkogårdsansvarig
Lena Karlsson – Kyrkomusiker, körverksamhet
Maj-Britt Egrér – Administrativa sysslor, ekonomi, lön.
Örjan Edman – Administrativa sysslor, ekonomi, IT, vik. musiker, 50%.
Lars Fors – Jobbar på kyrkogården under april-september.  

Församlingen har sju fast anställda. Utöver det tas en präst in som täcker kyrkoherdens lediga helger och semestrar. Under sommarhalvåret tas också extra personal in i arbetet med kyrkogårdarna.

Församlingen ordnar även med julmarknader, marknadscafé och andra enstaka evenemang.

I samarbete med kommunen och Gjutarens äldreboende så administrerar församlingen luncherna på tisdagar på Gjutaren. Då får de som bor Gjutaren och även andra möjlighet att träffas och äta lunch tillsammans.

På både orterna har vi regelbundna soppluncher. Där serveras ofta två sorter soppa, kaffe och bröd för 40 kronor.   För de äldre är det framförallt i Hälleforsnäs som det finns verksamhet. Regelbundna Kaffestunder, Lästräffar och Andakter.

En gång i veckan är det ungdomsgård i församlingshemmet i Mellösa.

Varannan fredag är det Ungdomskväll i församlingshmmet i Mellösa.

Övriga körer är Mariakören och församlingens Hembygds- och Kyrkokör, som förutom deltagande under kyrkhelger också ger egna konserter, t ex sommarkonsert, julkonsert och nyårskonsert.

För de större barnen finns fyra grupper, Miniorer, Juniorer, Pyttekören och Barnkören. I både Hälleforsnäs och Mellösa träffas barnen på onsdag respektive torsdag em och pysslar tillsammans. Lär sig lite om kyrkoåret m m. De flesta väljer också att efter halva tiden byta lokal för att sjunga i Pyttekören eller Barnkören beroende på ålder.

För de minsta, 0-6 år, har vi Klapp & Klang i Mellösa. Planer finns på att starta Klapp & Klang i Hälleforsnäs hösten 2020. Där kan barnen tillsammans med sina föräldrar träffas. Första halvtimme sjunger och spelar vi tillsammans. Därefter så leker och fikar vi.

Församlingen har trots sin ”litenhet” ett brett och stort utbud av verksamheter för olika åldrar.

Församlingen har två kyrkor. Mellösa kyrka med ursprung från 1200-talet och Hälleforsnäs kyrka som byggdes på 60-talet. P g a av ekonomiska skäl och lågt deltagande hålls flertalet av gudstjänsterna i Hälleforsnäs i Kyrkans Hus isf i kyrkan. Under sommarhalvåret hålls det konsert och någon enstakagudstjänst i Hälleforsnäs kyrka.

Hälleforsnäs är en gammal bruksort, tyvärr är inte gamla anrika gjuteriet längre är i bruk. I Hälleforsnäs finns matvarubutik, biograf, Folkets Hus, idrottshall, och skola upp till årskurs sex.

Mellösa är en gammal jordbruksbygd. Mellösa har tack vare idogt arbete lyckats behålla sina skola, som nu eventuellt kommer att sträcka stig till årskurs sex istället för årskurs fem. För övrigt finns affärer, sjukvård m m i tätorten Flen, som ligger 7 km bort.

Per 31/12 2019 var 2941 personer folkbokförda i församlingen varav 1600 kyrkotillhöriga. Mellösa är den mindre av orterna och kring kyrkan ligger gårdarna som tillhör Mellösa by. Där finns även Sockenstugan som rymmer församlingens pastorsexpedition.

Mellösa församling är en relativt liten församling i hjärtat av Södermanland och är en av fyra församlingar i Flens kommun. Församlingen består av de två orterna Mellösa och Hälleforsnäs och med dess omgivande natursköna landsbygd.