Personal

Välkommen att kontakta oss

Kyrkoherde i Melleruds Pastorat

  Präster och Veniater

   Diakoniteam

    Pastorsexpeditionen, Gravadministration, Ekonomi

     Musiker

      Barn och familj

       Fastighets- och Kyrkogårdsansvar

        Vaktmästare i Bolstads församling

         Vaktmästare i Holms församling

          Vaktmästare i Skålleruds församling

           Vaktmästare i Örs församling