Medlemsskap i Svenska kyrkan

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Att vara medlem i Svenska kyrkan är att vara en viktig del i en stor gemenskap som finns i Sverige och i hela världen. Medlem eller inte medlem. Vad är skillnaden?


S:t Matteus församling är öppen för alla, både för den som är medlem och för den som inte är det. Du är alltid välkommen till gudstjänster och konserter, till kyrkorummet och kyrkogården.

Dop
Vill du bli döpt eller döpa ditt barn är du välkommen att göra det. Eftersom dopet är huvudvägen in i den kristna gemenskapen blir du eller ditt barn genom dopet inte bara medlem i den världsvida kristna gemenskapen utan också medlem i Svenska kyrkan. Du som förälder måste inte vara medlem i Svenska kyrkan, men ditt barn blir alltså medlem genom dopet.
 
Vigsel
För att ett par ska ha rätt till vigsel i Svenska kyrkans ordning måste minst en av dem vara medlem i Svenska kyrkan. Även när inte någon av de blivande makarna tillhör Svenska kyrkan kan de, om det finns särskilda skäl, vigas i Svenska kyrkans ordning. Då får en avgift tas ut. Beslut om rätt till vigsel fattas av kyrkoherden.
 
Begravning
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift och för den avgiften får man bland annat en gravplats och tillgång till en lokal för eventuell begravningsceremoni. Den som är medlem i Svenska kyrkan har dessutom rätt till en begravningsceremoni i kyrka eller kapell med präst och kyrkomusiker, i hemförsamlingen eller på annan plats. Om särskilda skäl finns kan en person som inte är medlem begravas i Svenska kyrkans ordning. Då får en avgift tas ut. Beslut om begravning i Svenska kyrkans ordning fattas av kyrkoherden.
 
Kyrkoval
Den som är medlem i Svenska kyrkan och fyller 16 år senast på valdagen har rösträtt i kyrkovalet. I det valet väljer vi vilka som ska sitta i kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Den som dessutom är döpt är valbar och kan stå på nomineringsgruppernas listor i valet.

Inte medlem
Väljer du att inte tillhöra Svenska kyrkan antar vi att du inte heller vill ta del av de kyrkliga handlingar och traditioner som Svenska kyrkan erbjuder. Det är därför viktigt att berätta för nära anhöriga om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte och om du har speciella önskemål inför din egen begravning.

Inträden och utträden

Blanketter för inträde och utträde i Svenska Kyrkan hittar du här.

Församlingsexpeditionen
08-555 218 00| e-post

Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

17 skäl att vara medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!