Kyrkoval 19 sep 2021

I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år. I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Den 19 september har du chansen att påverka hur din församling styrs under de kommande fyra åren.

Kyrkovalet - hur fungerar det

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.
I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

NÄR ÄR KYRKOVALET?

I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

VAD VÄLJER JAG TILL?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

FÅR JAG RÖSTA?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige den 18 augusti 2017  (då röstlängden fastställs).

HUR MÅNGA ÄR RÖSTBERÄTTIGADE?

Cirka 5,3 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. 

VAD RÖSTAR JAG PÅ?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper (e presentationer ovan). Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. 

NÄR KOMMER RÖSTKORTEN?

De röstberättigade får sitt röstkort i slutet av augusti det år valet äger rum. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

HUR GÖR JAG FÖR ATT RÖSTA?

Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet. Information om exakta öppetider kommer när valet är aktuellt

Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. För att förtidsrösta behövs röstkortet. På pastors- och församlings­expeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

ÄR DET MÖJLIGT ATT PERSONRÖSTA?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

NÄR PRESENTERAS VALRESULTATET?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

VAR FINNS MER INFORMATION?

På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet hittar du ytterligare information. 

VAD HAR NIVÅERNA I KYRKAN FÖR UPPGIFT?

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen. Kyrkofullmäktige utser ett Kyrkoråd som beslutar i mycket av den löpanden verksamheten och förbereder beslut i kyrkofullmäktige. (Ungefär som kommunfullmäktige och kommunstyrelse.)

Stiftsfullmäktige
Högsta beslutande organ i Stockholms stift. De väljer också en styrelse, stiftsrådet.

Kyrkomötet
Svenska kyrkans ”riksdag”. Kyrkomötet sammanträder varje höst – högst tio dagar. I september arbetar man i utskott för att sedan återsamlas i oktober och fatta beslut om frågor  som rör Svenska kyrkan på en övergripande nivå.