Foto: Joakim Carlström/Ikon

Själavårdssamtal

Livet är fyllt av både lycka och motgångar. Ibland kan det vara bra att få prata med någon utomstående om det som hjärtat bär på.

I Märsta pastorat tar alla präster och diakoner emot för ett samtal. Det kan vara i en akut krissituation eller som ett sätt att få dela med sig av en börda. Själavård kan också innebära andlig vägledning eller att dela med sig och samtala kring något av livets alla glädjeämnen.

Själavård är en del av kyrkans omsorgsarbete och finns med i mycket av det som sker i kyrkan. I gudstjänsten, vid dop, vigsel och begravning. I möte med konfirmander, besök på sjukhus och vid hembesök.

För prästen och diakonen är tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. Men för den som söker en präst eller diakon för samtal behöver tron inte vara självklar eller ens finnas .

För att boka en tid, kontakta pastorsexpeditionen så kan de hänvisa dig vidare, eller ta kontakt direkt med någon av våra präster. 
Pastorsexpeditionen: marsta.pastorat@svenskakyrkan.se, 08-594 408 40.
Kontaktinformation till präst eller diakon: www.svenskakyrkan.se/marsta/personal 

Tystnadsplikt

Alla våra präster och diakoner har tystnadsplikt. Det innebär att allt du säger berättas i förtroende om att inget förs vidare. Inga journaler eller anteckningar sparas och allt är kostnadsfritt.

Tystnadsplikten skiljer sig lite mellan präster och diakoner. Läs mer om tystnadsplikten här