Ett minesbord med blommor, ljus och fotografi över den avlidne.
Foto: Alex&Martin/IKON

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

I Märsta pastorat kan begravningsgudstjänster ordnas i alla kyrkor. Det vanligaste är dock att ceremonin hålls i Husby-Ärlinghundra kyrka, eftersom där finns en stor kyrkogård. Kyrkogårdar finns vid alla pastoratets kyrkor, utom vid Valsta kyrka och Märsta kyrka.

Begravningstider finns på onsdagar, torsdagar och fredagar.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten. Verksamheten finansieras av begravningsavgiften som alla betalar, oavsett om man tillhör en kyrka eller inte. 

I anslutning till Husby-Ärlinghundra församlingshem finns en vacker ceremonilokal där borgerliga och kyrkliga begravningar kan förättas. 

Frågor angående kyrkogård och begravning

Tel. 08-594 408 45

Sorgegrupp

För dig som förlorat någon finns en samtalsgrupp där du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra i liknande situation.

Hitta graven

Sökfunktion för att se var graven finns på kyrkogården.

Prästgårdens catering

Vad vill du bjuda på?

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?