Foto: Johan Nilsson

Hjärtats kapell på Arlanda flygplats

Svenska kyrkan finns mitt i flygplatsens brus och buller.

Sedan januari 2021 finns Svenska kyrkan i nya lokaler på Stockholm Arlanda Airport. I Sky City har Swedavia numera ett interreligiöst Meditationsrum, ett rum dit alla, oavsett tro eller livssyn är välkoma för eftertanke, bön och stillhet. Meditationsrummet är öppet varje dag kl 05–22. 

Intill det interreligiösa Meditationsrummet finns Svenska kyrkans lokaler – vigselkapell (Hjärtats kapell), samtalsrum och expeditionslokaler. Flygplatsprästens finns tillgänglig både för resenärer och personal och nås enklast på telefon (se nedan).

Du kan om du har en flygbiljett vigas i kapellet i anslutning till din resa. För vigselbokning kontakta Pastorsexpeditionen, tel 08-594 408 40.

Antal sittplatser i vigselkapellet: 12.

Till webbplatsen för Svenska kyrkan Stockholm Arlanda Airport

Flygplatsprästen visar runt i lokalerna

Sedan årsskiftet har Svenska kyrkan nya lokaler på Stockholm Arlanda Airport.

Hjärtats kapell invigt på Arlanda

Annandag påsk invigde Uppsalas biskop Karin Johanneson det nya vigselkapellet på flygplatsen.