Foto: Johan Nilsson

Hjärtats kapell på Arlanda flygplats

Svenska kyrkan finns mitt i flygplatsens brus och buller.

Sedan januari 2021 finns Svenska kyrkan i nya lokaler på Stockholm Arlanda Airport. I Sky City har Swedavia numera ett Meditationsrum, ett rum dit alla, oavsett tro eller livssyn är välkoma för eftertanke, bön och stillhet.

Intill det interreligiösa Meditationsrummet finns Svenska kyrkans lokaler – vigselkapell (Hjärtats kapell), samtalsrum och expeditionslokaler. Flygplatsprästens finns tillgänglig både för resenärer och personal och nås enklast på telefon (se nedan).

Du kan om du har en flygbiljett vigas i kapellet i anslutning till din resa. För vigselbokning ring 08-594 408 40.

Antal sittplatser i vigselkapellet: 12.

Till webbplatsen för Svenska kyrkan Stockholm Arlanda Airport

 

Flygplatspräst

Ingrid Edgardh

Ingrid Edgardh

Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Präst