Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Var medlem!

Svenska kyrkan i Markaryd har ett rikt gudstjänstliv, 3 kyrkor / kapell, körer och andra verksamheter för stora och små – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Det är möjligt tack vare våra medlemmar.

Att vara medlem i Svenska Kyrkan och bosatt i Markaryd innebär att kyrkoavgiften går till Markaryds församling. Detta är viktigt eftersom det är vi som är Svenska Kyrkan i Markaryd.
Medlem blir man genom dopet eller, om man redan är döpt, genom att ansöka om medlemskap. Vid alla frågor som gäller medlemskap kontakta församlingen. Tack vare dig som är medlem kan vi

bedriva ett rikt diakonalt arbete, med bland annat sorgegrupper och stöd till utsatta och behövande
erbjuda barn och unga en meningsfull fritid i en utvecklande och andlig miljö
alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer
vara en kraft som verkar för andlighet, delaktighet och gemenskap i ett samhälle där ensamhet och sekularisering breder ut sig.
VAD GÅR KYRKOAVGIFTEN TILL?
Genom att vara medlem i Svenska Kyrkan så betalar du till Markaryds församling. 95% av avgiften går direkt till vår församling och 5% till Växjö stift.
I vår verksamhet använder vi pengarna till barngrupperna (Kyrkis, Kullagret, After school), söndagsskolan, ungdomarna/konfirmanderna (PAX), körerna (barnkör, gospelkör, kyrkokör),  vuxenverksamheten (Alpha, lärjungaskola, studiecirkel, cafékvällar m.m.), hemgrupperna (vi har fyra stycken som träffas mest i hemmen), gudstjänsterna (varje söndag kl. 10.00 men också musikgudstjänster, gudstjänst på vårdhem, veckomässor m.m.) m.m.
Det används till material (allt från papper och böcker till leksaker), läger (konfirmandläger, barnläger m.m.), fika till våra olika grupper m.m.

Vi vill att all vår verksamhet skall vara gratis så därför behöver vi kyrkoavgiften.

Sedan ingår dop, vigsel och begravningsgudstjänster.Den diakonala verksamheten är också viktig. Den riktar sig till människor/familjer som är ensamma, sjuka och hjälpbehövande på något sätt. Det kan handla om samtal, viss ekonomisk hjälp och stöttning i den mån vi kan.

Välkommen att vara medlem.

Inträdesblankett här!(pdf)

Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Här kan du fylla i dina uppgifter och skriva ut en inträdesblankett för att bli medlem i Svenska kyrkan.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Mål och framtid

Vi i Markaryds församling är en del av en världsvid, tidlös familjegemenskap som är Kristi kropp / Kyrka på jorden.Församlingens och Kristi kyrkas främsta kännetecken är att fira gudstjänst till den Treenige Gudens ära.
Gudstjänstens centrum är Jesus, förmedlad genom sakramenten och förkunnelsen, manifesterad genom bönen och lovsången. Genom gudstjänsten bygger vi Guds rike i gemenskap med Jesus och varandra.Detta Guds rike blir synligt genom diakonin, missionen, undervisningen och evangelisationen, vilka har till uppgift att göra Jesu kärlek känd i världen.Grundmålet är att Vi vill att alla människor skall få lära känna Jesus.
Vad gör vi? Genom gudstjänst och undervisning vill vi peka på Jesus, vara hans utsträckta händer till behövande och vara till för den som i glädje och sorg behöver någon att tala med. Så gott vi förmår vill vi förmedla Guds omsorg och kärlek in i vårt samhälle. Församlingsexpeditionen hjälper dig med frågor som rör gravskötsel, gravrätter, kyrkobokföring, uthyrning av lokaler och en del annat.

Församlingsinstruktion här