Om församlingen

Gamla kyrkan

Historia

Namnet Markaryd finns nämnt i handlingar första gången den 29 maj 1342. Noteringen är hämtad ur Vatikanarkivet i Rom. Läs vidare här så får du också veta var Germundsgården har fått sitt namn ifrån.

Ordförandeklubba

Organisation och protokoll

Församlingarna är Svenska kyrkans primära enhet på det lokala planet. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Kyrkoval hålls vart fjärde år, tredje söndagen i september. Alla kyrkotillhöriga över 16 år får rösta.