Om församlingen

Kontakta oss

Växel 0433-750 80 och expedition helgfri mån-fre 9.30 - 11.30 , samt vecka 35-24 även tor 14.00 - 16.30. Dag före röd dag samt klämdagar kan öppettiderna vara annorlunda. Adress och direktnummer hittar du här.

Kyrkobladet

utkommer fyra gånger om året och sänds gratis till alla hushåll i Markaryds församling.   Här är länkar till kyrkobladet i pdf-filer.

Gamla kyrkan

Historia

Namnet Markaryd finns nämnt i handlingar första gången den 29 maj 1342. Noteringen är hämtad ur Vatikanarkivet i Rom. Läs vidare här så får du också veta var Germundsgården har fått sitt namn ifrån.

Ordförandeklubba

Organisation och protokoll

Församlingarna är Svenska kyrkans primära enhet på det lokala planet. Dess grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Kyrkoval hålls vart fjärde år, tredje söndagen i september. Alla kyrkotillhöriga över 16 år får rösta.

Medlem

Som medlem hjälper du oss att bibehålla en bred verksamhet för alla åldrar, att kunna hålla våra kyrkor/kapell öppna och fira livets högtider, men också att finnas till hands när någon behöver hjälp och stöd i många olika sammanhang. Det är möjligt tack vare våra medlemmar.