Finska flaggan vajar.
Foto: Stefan Leonardsson/Ikon

Ruotsinsuomalainen toiminta Mariestadin seurakunnassa

Svensk-finsk verksamhet i Mariestads församling

Parillisilla viikoilla suomenkielinen jumalanpalvelus lähetetään radiossa Skövden seurakunnan kotisivuilla: https://www.radioskovde.se/

Jämna veckor finns också gudstjänster via webbradio: https://www.radioskovde.se/

-------------------------------------

Raamattupiiri kokoontuu Marieholmin kirkossa keskiviikkoina kello 18.00 joka toisen viikon välein parittomina viikkoina.
Yhdyshenkilö Kauko Hokkinen, tfn 073-808 00 25

Bibelstudiegrupp för finsktalande i Marieholmskyrkan 
ojämna veckor på onsdagar kl. 18. 00. 
Kontaktperson Kauko Hokkinen, tfn 073-808 00 25.

--------------------------------------

Päivävapaat tapaavat Marieholmin kirkossa parillisilla viikoilla torstaisin klo 13.

Daglediga träffas i Marieholmskyrkan jämna veckor på torsdagar kl 13.00