Foto: Maria Hörnlund

Konfirmation

Konfirmationstiden handlar om att upptäcka mer om världen & människor, liv & död, ont & gott, rätt & fred, kärlek & tro – tillsammans! I tonåren har vi viktiga tankar om meningen med livet eller framtiden och konfirmationen blir en möjlighet att tillsammans med engagerade ledare växa i sig själv och i sina perspektiv!

I Mariestads församling jobbar vi utifrån tanken att konfirmanderna är med och bygger församlingen tillsammans med alla andra! Under terminsläsningen har de uppdrag i församlingsverksamheten. Naturligtvis innehåller den också gudstjänster och att med nyfikna ögon närma sig vad det är för slags mission Jesus sänder oss kristna att göra – och få en upplevelse och färdigheter för resten av livet!

Vi erbjuder 4 aternativ: höstgrupp, vårgrupp, sommargrupp och VIP. 
Läs mer i vår inbjudan nedan!

Läs vår inbjudan till Konfirmand Mariestad 2021-2022 här!

Konfirmationen sker under våren 2022.
För mer information kontakta Ulrika Keidser Flygare mob: 0501-390531.
Anmälan via mail till ulrika.keidserflygare@svenskakyrkan.se

Vi vill veta: namn, adress, personnummer, telfonnummer, eget mobilnummer, målsmans namn och mobilnummer, mailadress, skola, 1:a handsval grupp, 2:a handsval grupp.