Musik under året

Musiken är en av kyrkans grundpelare. Den kan öppna vägen mellan människor och det andliga och sätter oss i kontakt med vårt djupaste inre.


Musikgudstjänst
På musikgudstjänsterna är det musiken, dikterna och tystnaden som talar.
Söndag kväll kl 18, ett par gånger per termin.  

Musik på Nypongården
Musikens betydelse inom äldrevården går inte att underskatta. Såväl språket som minnen väcks till liv. Att själva få delta i allsången ger gemenskap och stimulans.
 
Musik på Mariefredsanstalten Bondängen
En gång per månad firas gudstjänst med de intagna på Bondängen. Musiken är en oerhört viktig del av gemenskapen. Både intagna och församlingens körer och musiker står för det musikaliska.

Sommarkvällsmusik
Vi har glädjen att kunna erbjuda församlingen sommarkonserter varje år!
Dessa hålls i Mariefreds kyrka och i den vackra kyrkoruinen Kärnbo.
Dessa konserter är en viktig mötesplats för musikälskare bland församlingsborna, turister från världens alla hörn samt sommarboende i Mariefred med omnejd.

Lördagsmusik
Under sommarmånaderna juni- augusti, med undantag av midsommarhelgen, är Du välkommen att sitta ned en stund i kyrkan, lyssna till orgelmusik, piano eller sång av församlingens musiker. Lördagar kl 12.