Foto: Elin Östberg

Symboljakt - vapenhuset

Starten för symboljakten