Foto: Stefan Edvinsson

Gravskötsel

Vad gravskötsel innehåller, prislista, flerårsavtal, övriga tjänster

SKÖTSEL AV GRAVPLATS
 
Underhåll av gravplats avser att underhålla gravplatsen i vårdat och värdigt skick och omfattas av följande arbetsmoment.

 • Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring
 • Plantering, gödsling och putsning av blommor
 • Vår- och höstgrävning
 • Påfyllning/byte av jord vid behov
 • Alternativ av planteringsytan bestäms av gravvårdens bredd

Årskostnader för skötsel av gravplats

 • Alt. 1    planteringsyta   0,20-0,30 m2 - 295 :-
 • Alt. 2    planteringsyta   0,31-0,40 m2 - 350 :-
 • Alt. 3    planteringsyta   0,41-0,50 m2 - 400 :-
 • Alt.4    planteringsyta   0,51-0,60 m2 - 412 :-

Alt. 1    planteringsyta   0,20-0,30 m2 - 520 :-
Alt. 2    planteringsyta   0,31-0,40 m2 - 620 :-
Alt. 3    planteringsyta   0,41-0,50 m2 - 690 :-
Alt. 4    planteringsyta   0,51-0,60 m2 - 800 :-

Krans av mossa - 150 :-
Krans av granris - 150 :-
Ljung - 40 :-/st
Granris/gravrabatt - 70 :-

Alt. 1    enkelplan - 160 :-
Alt. 2    dubbelplan - 270 :-

Skötselavtal under flera år

Avtal kan tecknas för gravskötsel under en längre period s.k. avräkningsavtal.
Avräkningsavtal innebär att en större summa betalas in. Från denna summa dras varje år den fastställda skötselavgiften och skötseln varar så länge det finns pengar kvar. Exakt hur många år skötseln gäller kan inte anges utan beror på kostnadsutvecklingen. Enligt Konsumentverkets regler skall dock församlingen garantera skötsel under 60% av den skötseltid som beräknas då avtalet ingås. 

Ett räkneexempel för avräkningsavtal:

Årskostnaden när avtalet ingås är 500 kronor.

Kunden betalar in 5 000 kronor.

Den teoretiska skötseltiden är då 10 år (5000 : 500 = 10).

Församlingen garanterar att gravplatsen sköts under 60% av de 10 åren, alltså under 6 år.

Finns det pengar kvar efter 6 år fortsätter skötseln tills dessa är slut.

Övriga tjänster

 • Påskliljor i kruka - 50 :-/st
 • Ljus i lykta - 45 :-
 • Ljus med lock - 55 :-
 • Justering av gravvård - 250 :-
 • Justering/gjutning av gravvård - 500 :-
 • Igenläggning av planteringsyta - 100 :-
 • Rabattram i trä - 200 :-
 • Övriga tjänster debiteras timpris - 295 :-

 • Alt. 1    liggande gravvård - 110 :-
 • Alt. 2    stående gravvård  40 cm – 60 cm - 160 :-
 • Alt. 3    stående gravvård  61 cm – 80 cm - 210 :-
 • Alt. 4    stående gravvård 81 cm – 120 cm - 260 :-