Foto: Anna Pettersson

Pilgrimsvandring

Vallfärden förenar all världens religioner. I den kristna traditionen har pilgrimsresor en mycket lång historia. Det äldsta belägget är den romerske kejsaren Konstantins mor som redan på 300-talet besökte platser i det Heliga Landet och inledde kyrkobyggnader där.

I vår del av världen är de mest kända pilgrimsmålen Nidarosdomen i Trondheim med s:t Olofs grav och den heliga Birgittas reliker i Vadstena klosterkyrka. I Sverige upphörde pilgrimsvandrandet i och med ett förbud från Gustav Vasa i mitten på 1500-talet men har under det senaste kvartsseklet återuppstått igen. Den moderna pilgrimstanken fokuserar både på den yttre och inre resan, vårt behov av stillhet och ett visst mått av social samvaro. De sju nyckelorden är: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande.

I våra trakter kan man gå längs etablerade pilgrimsleder. Klosterleden går mellan Vadstena och Alvastra i Östergötland. Där ansluter den till Franciskusleden som passerar genom Taberg och Månsarp till Byarum, där den byter namn till Munkaleden som sträcker sig mot Nydala och vidare söderut. Västerut finns också den nyligen invigda Norra Sigfridsleden.

De sju nyckelorden är: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande.

Vårt läge utmed en pilgrimsled gör att vi då och då får ta emot enskilda eller grupper av vandrare som behöver övernatta i våra lokaler. Det är en gammal tradition att bistå pilgrimer, ge dem lite mat att äta och tak över huvudet, innan de vandrar vidare.

Pilgrimens hälsning är: Pax et Bonum! (Frid och allt gott).

Pilgrimsvandring

Att vandra i skog och mark och få tid till eftertanke och förankring är en möjlighet att ta vara på.