Foto: Hans Edwardsson

Påskhälsning

till alla som besöker vår hemsida

”Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor och Salome gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: ’Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här’.”                                                                            Markusevangeliet 16:5-6

Med anledning av Coronasmittan i världen är kyrkan öppen på vardagar för bön och ljuständning.

Under april månad firar vi gudstjänst på följande sätt: en liten grupp ur personalen firar gudstjänst för församlingen på plats i kyrkan.

I övrigt firas gudstjänst i hemmen. Förslag på andakt samt löpande information finns på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/mansarp

Under april månad:
Kaffe på Pärlängen
onsdagar 11.00-12.00
torsdagar 15.00-16.00.
Vandringsgruppen
torsdagar 10.00 (samling vid kyrkan)

Följ oss gärna på facebook: Svenska kyrkan Månsarp och/eller Månsarps kyrka
och instagram: svenskakyrkanmansarp

Glad och välsignad påsk!
önskar Månsarps församling