Palmbergsjubileum

Söndag 10 maj var planerad för en gudstjänst med högtidlighållande av minnet av Karl Palmberg som var präst i Månsarps församling åren 1883-1920. Palmberg var känd för att många kom till de gudstjänster han ledde för att höra hans predikningar. Märkligt nog var han aktiv präst och pastor i Månsarps kyrka och i Månsarps Missionshus. Han var dessutom en av de drivande gestalterna i Jönköpings Missionsförening, det som senare skulle heta Svenska Alliansmissionen. I Missionsföreningen var han ordförande åren 1886-1911.Under veckorna företog han predikoresor. Han kunde geografiskt vara i Blekinge och upp i landet var han så långt som i Dalarna. Dessutom hade han internationella kontakter i Schweiz. På litet senare dagar gifte han sig med Hilli, född Braune.
Karl Palmberg avled för 100 år sedan, den 19 maj 1920.
Högtidlighållandet var tänkt att ske med en gudstjänst i Månsarps kyrka. Representanter från olika församlingar, samt föreståndaren för Svenska Alliansmissionen, Kjell Larsson, skulle medverka. Högtidstal skulle hållas av Ulf Pettersson, Bankeryd.
Men detta jubileum är nu uppskjutet.

19 maj uppmärksammades minnet av Karl Palmberg, komminister i Månsarps kyrka och pastor i Månsarps Missionshus.