ONSDAX 5 februari 2020

Anneli Linhard ”Om Familjejuridik, framtidsfullmakt och testamente”

Veckomässa kl.18 i Månsarps kyrka

Mingel kl.18.40 i Månsarps församlingsgård

Kl. 19 ”Om Familjejuridik, framtidsfullmakt och testamente”
Juristen Anneli Linhard, lär oss att - tänka efter före - 

"Varför tänkte vi inte på detta innan pappa blev dement?"

Vad är en framtidsfullmakt?
”En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.” 

konsumenternas.se kan man läsa ovanstående och mer om vad det handlar om .