Foto: Ingrid Laago

Månsarps församlingsinstruktion

2020

Kyrkoordningen säger: "För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift."

Här finner du församlingsinstruktionen för Månsarp från 2020