Foto: Alex Giacomini /Ikon

Kyrkkaffe

Gemenskapen efter mässan är viktig!

En av kristendomens mest centrala riter, nattvarden, handlar om att dela livet och gemenskapen genom måltiden. Att det är så centralt att vi äter och dricker tillsammans säger någonting om våra grundläggande behov. Mat, dryck och gemenskap

Så att få dela livet med varandra under en kopp kaffe och med en bulle, det ska man inte underskatta!

Vill du hjälpa till med kyrkkaffet?

Att hjälpa till med kyrkaffet efter söndagens mässa är till stor glädje för många. Nivån på vad kyrkkaffe innebär, det bestämmer du i stor mån själv. Ofta finns det redan färdigbakade bullar. Men vill du baka själv är det ingen som klagar! (lämna in kvitto för eventuella utgifter) Kaffe och kaffebryggare finns i kyrkan. 

Pengarna som samlas in under kyrkkaffet går till olika diakonala ändamål.