Kyrka - Skola

Vad erbjuder Månsarps församling?

Skolan i kyrkan

Svenska kyrkan i Månsarp vill vara en resurs för skolans elever och personal. Kyrkan och dess resurser kan bidra med en kompletterande lärandemiljö.
Svenska kyrkan har som ett av sina grundläggande uppdrag att undervisa.
I linje med förskolans- och grundskolans läroplaner och i samverkan med
skolan, kan vi förmedla kunskap om kristna traditioner, hembygdskunskap, livsfrågor och etik.

Läs gärna i vår Skolkyrkofolder som delats ut till skolorna i Månsarp/Taberg.