Kyrka - Skola

Vad erbjuder Månsarps församling?

Skolan i kyrkan

Svenska kyrkan i Månsarp vill vara en resurs för skolans elever och personal. Kyrkan och dess omgivningar kan bidra med en kompletterande lärandemiljö.
Svenska kyrkan har som ett av sina grundläggande uppdrag att undervisa.
I linje med förskolans- och grundskolans läroplaner och i samverkan med
skolan, kan vi förmedla kunskap om kristna högtider och traditioner, kunskap om hembygden, etik och livsfrågor.

Här är vår Skolkyrkofolder som delats ut till skolorna i Månsarp/Taberg.