Konfirmation 2021-2022

Konfirmationsgruppen är i full gång.

Upplägget är en helg (lördagsträff med kyrkogångssöndag) 
samt en onsdagskväll per månad med start september. 
En lägerhelg i oktober samt ett avslutande läger vid Kristi himmelsfärd 2022. 
Konfirmation under pingsthelgen i början av juni 2022.

Vi kommer att löpande uppdatera informationen på denna sida.
Om du har frågor kontakta församlingspedagogerna.  
Hans Edwardsson tel. 036-36 30 44 eller hans.edwardsson@svenskakyrkan.se
Anna Pettersson tel. 036-36 38 50 eller anna.s.pettersson@svenskakyrkan.se 

Lägg märke till att konfirmationstiden är avgiftsfri. 

 

Schema för konfirmandgruppen 2021-2022

 

September

18                    9-14              Konfirmandlördag

19                    11                   Kyrkogång med föräldrainformation

Oktober

1-3                 17-                   Konfirmandläger på Tallnäs 
6                    16.30-18.30   Konfirmandonsdag
23                  9-14                  Konfirmandlördag
24                  11                      Kyrkogång

November

13                  9-14                   Konfirmandlördag
14                  11                       Kyrkogång
24                  16.30-18.30     Konfirmandonsdag

December

4                    9-14              Konfirmandlördag
5                    11                  Kyrkogång
24                  23                  Kyrkogång

Januari           

6                    16                       Kyrkogång
15                  9-14                  Konfirmandlördag
26                  16.30-18.30    Konfirmandonsdag

Februari

5                    9-14                   Konfirmandlördag
6                    11                       Kyrkogång
23                  16.30-18.30    Konfirmandonsdag

Mars

5                    9-14                   Konfirmandlördag
6                    11                       Kyrkogång
23                  16.30-18.30    Konfirmandonsdag

April

2                    9-14               Konfirmandlördag
3                    11                   Kyrkogång
14, 17                                   Kyrkogång, Påsk

Maj

4                    16.30-18.30      Konfirmandonsdag
18                  16.30-18.30    Konfirmandonsdag
26-29             9.00-                 Läger (mer info kommer)

Juni

2 alt.3                                  Konfirmationsövning
4                                           Konfirmation