Foto: Magnus Aronson /Ikon

Guds godhet och storhet

Andakt under januari 2022 - David Kyobe-Lule

Guds godhet och storhet
"Ty du, Herre, är god och beredd att förlåta och rik på nåd mot alla som åkallar dig ... Ty du är stor och gör underverk; Du ensam är Gud." (Psalm 86:5,10).


Vi lever I svår tid av Covid, som förorsakat plåga av jobbförlust och uppsägningar, hemundervisning, stress och rädsla, ensamhet och depression. Och sedan blev vi attackerade av mord, brutalitet, orättvisa, ilska, rädsla, hat och förvirring. Det är ingen överdrift att säga att vi har blivit drabbade fysiskt, relationellt, känslomässigt, ekonomiskt, socialt och andligt.


Det är därför inte förvånande att många av oss känner sig ur balans, som om vi har tappat fotfästet. Det är en naturlig reaktion på att bli skakad. När det händer fysiskt, när vi känner oss instabila och obalanserade, kan vi dra nytta av kryckor för att stärka blåmärken eller brutna ben tills vi känner oss stadigare och kan gå upp rakare. Låt mig föreslå att vi just nu verkligen kan dra nytta av andliga kryckor!


Vi är trasiga människor i en trasig värld. Vi, tillsammans med hela skapelsen, suckar och väntar på den återlösning som bara Gud kommer att ge (2 Kor 5:2-4; Romarbrevet 8:22, 23). Under tiden är vi alla i behov av andliga kryckor för att vi ska kunna gå rakt, stadigt och säkert på den väg som Gud har för oss.


Vi kan kategoriserat Guds många egenskaper i två konkreta perspektiv: – Hans godhet och Hans storhet. Hans godhet inkluderar Hans helighet, rättfärdighet, rättvisa, kärlek och sanning, medan Hans storhet är Hans allestädesnärvaro, allvetande, allmakt och oföränderlighet. Gud ger en perfekt balans mellan dessa två perspektiv i sig själv.
 
 Guds godhet
"Hur stor är inte din godhet, som du har samlat för dem som fruktar dig, som du har gjort för dem som tar sin tillflykt till dig, inför människornas barn!" (Ps. 31:19)
"O smaka och se att HERREN är god; hur välsignad är den man som tar sin tillflykt till honom!" (Ps. 34:8)
"...Du försörjde i din godhet de fattiga, o Gud." (Ps. 68:10)
”Tacka Herren, ty han är god; ty hans nåd är evig." (Psalm 136:1)
 
Guds storhet
"Ty Herren, den Högste, är att frukta, en stor kung över hela jorden. Han lägger folk under oss och folk under våra fötter." (Ps. 47:2,3)
"Herren är stor och mycket prisad i vår Guds stad, hans heliga berg." (Ps. 48:1)
Din väg, Gud, är helig; vilken gud är stor som vår Gud? Du är den Gud som gör under; Du har gjort din styrka känd bland folken." (Ps. 77:13, 14)
"Lova Herren, min själ! O HERRE, min Gud, du är mycket stor; Du är klädd i prakt och majestät, du täcker Dig med ljus som med en kappa, som sträcker ut himlen som en tältgardin. Han lägger sina övre kamrars bjälkar i vattnet; Han gör molnen till sin vagn; Han går på vindens vingar; Han gör vindarna till sina budbärare, flammande eld till sina tjänare." (Ps. 104:1-4).
Hur underbart det är att kunna luta sig mot dessa två perspektiv, att gå med dessa andliga kryckor! Hur nådig Gud är att uppenbara sig för oss och inbjuda oss att stödja oss på honom! Här är bara några av de många verserna som påminner oss om Guds godhet och storhet. Varsågod och luta dig mot dem – de håller dig uppe!
                                       
FÖRBÖN 
Be för det som ditt hjärta är fullt av. Be för världen, för kyrkan, för människor du särskilt vill omsluta med din förbön. Låt oss i våra böner denna vecka be Gud att visa sin godhet och storhet i alla våra böner och önskemål. 

HERRENS BÖN 
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske 
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. 
 
SLUTBÖN 
Må Faderns omsorg,
Sonens kärlek
och den heliga Andens tillgivenhet omsluta mig/oss under dagens timmar, när natten kommer
och när uppståndelsens morgon gryr. Amen. 

PSALM 217