ET IN TERRA PAX

Musikmässa av Michael Strand

Strands kör framför Et in terra pax, ett verk för kör, stråkkvintett, slagverk och piano av körens ledare Michael Strand. 
I Månsarps kyrka framförs mässan i en version med kör, slagverk, klaviatur och bas.
Michael är verksam som kompositör, arrangör, körledare, pedagog och pianist. 2014 mottog han Olle Widestrandstipendiet, för sitt ”personliga och musikaliska uttryck, en strandnära dialekt”, och har genom sina olika tematiska konsertprojekt profilerat sig runt om i vårt land. 

Detta verk har ett tonspråk som rör sig i gränslandet mellan jazz och klassisk musik. Klanger, rytmer och melodik har inslag från båda traditionerna och bildar en originell ”färgstark” musikalisk sammansmältning. Texterna är hämtade från de liturgiska delarna i mässan; Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei och Credo. 

Strands kör består av ca 25 medlemmar. De har en gedigen erfarenhet och rutin, samt en unik förmåga att framföra musik i olika genrer. Detta verk kräver en förmåga att kunna växla mellan olika musikaliska idiom, vilket kören är väl lämpad till. Dikter skrivna av Christina Uggla binder ihop vissa delar i mässan.