Foto: Robertsson Media

Konfirmation

Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Funderar du på att konfirmera dig men vet inte riktigt vad det innebär?
Har du kanske hört berättelser om hur det var förr. Hur tråkig prästen var, hur mycket du behövde lära dig utantill och hur förhöret gick till. Då kan vi berätta att idag går det inte alls till på det sättet!

Idag är handlar det inte om kunskapsförmedling där konfirmanderna är mottagare. Utan det handlar om att med olika metoder gemensamt dela erfarenheter av Gud och livet. Att tillsammans med andra ungdomar, ledare och församling prova vägar för tro och tillit till sig själv, varandra och till Gud.

Genom läger, gudstjänst och lek provar vi olika uttryckssätt för att utrycka frågor om tro och tvivel. Kanske är det konfirmationens främsta uppgift att våga ställa frågorna. Inte att finna alla svar.

  • Även du som är vuxen och intresserad av konfirmation är välkommen att höra av dig.
Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.