Foto: Robertsson Media

Begravning

Ett sista farväl

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som vi förlorat. Den är också något att hämta kraft ur för anhöriga. I gudstjänsten överlämnas den döde i Guds kärleksfulla händer.

När någon dör drabbas man av sorgen och alla känslor, men ställs också inför en rad praktiska frågor. Man kan ordna allt eller det mesta själv, eller ta hjälp av en begravningsbyrå.

Väljer man en kyrklig begravning tar en av församlingens präster kontakt för ett samtal kring begravningsgudstjänsten, psalmer, musik och annat praktiskt.

Församlingen erbjuder fasta tider för begravningsgudstjänst i kyrkorna och kapellen i Malung, Tyngsjö, Yttermalung, Öje och Malungsfors. Normalt erbjuds tider torsdagar kl 13 och fredagar kl 10 och 13. Undantag kan förekomma, oftast i samband med storhelger. Tider bokas hos församlingsexpeditionen, tfn 0280-198 00, eller också kan begravningsbyrån hjälpa till.

Församlingsexpeditionen hjälper också till med frågor som rör upplåtelse av grav och gravskötsel.

Väljer man en borgerlig ceremoni erbjuds lokal i Hole bystuga. Hur ceremonin utformas och vem som leder den bestämmer man helt själv.

I församlingen finns personal med stor erfarenhet av begravning, sorg och sorgearbete. Välkommen att kontakta oss!

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Att mista någon man tycker om gör ont. Och just i den stunden ställs man inför allt det praktiska med en begravning. Såväl din församling som begravningsbyrå kan vara till stor hjälp med den praktiska delen så att du får tid och ork att sörja.