Ordna begravning själv

Här finns en checklista för den som önskar ordna med begravningen på egen hand.

Om man inte vill ordna allt själv, kan begravningsbyråerna oftast hjälpa till. Har du frågor är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen, tel 040-27 94 05. Det går även att kontakta vår kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se

För att boka begravning, kontakta pastorsexpeditionen, Svenska kyrkan i Malmö, eller annat trossamfund som den avlidne tillhör.

Dödsbevis/anmälan av dödsfall. En läkare intygar dödsfallet och utfärdar dödsbevis som skickas till Skatteverkets lokalkontor.

Gravsättningsintyg. Skatteverket utfärdar dörefter intyg för kremering eller gravsättning. Intyget beställs per telefon eller hämtas på Skatteverket.

Kyrka/kapell. Begravningskapell bokas på begravningsexpeditionen. Begravningen kan ske måndag-fredag på fastställda tider. Tid för begravning i församlingskyrka beställs via pastorsexpeditionen i Malmö.

Präst/officiant. Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan och var skriven i en församling inom Malmö pastorat, kontakta pastorsexpeditionen för att bestämma tid för begravning. Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund, kontakta det trossamfundet.

Borgerliga förrättare. Anhörig eller annan person kan också vara begravningsförrättare. Mer information om detta kan man få från bland annat begravningsbyråerna.

Musik. Vid borgerlig begravning ordnar du själv med musik och eventuella musiker. Vid begravningsakt i kyrka eller kapell står församlingen för musiker.

Gravsättning. Gravsättning kan ske i enskild grav, kistlund, minneslund eller askgravplats. Askan kan också spridas över mark eller vatten. Då behövs tillstånd från länsstyrelsen.

Gravplats. Finns det redan gravplats i släkten är det kanske den som ska användas. Om det inte finns en gravplats beställs den via kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst. Där kan du också få gravvisning för att se vilka alternativ som finns.

Kremering och gravsättning. Information om kremering och gravsättning genom kyrkogårdsförvaltningen, tel 040-27 94 05.

Kista och urna. Urnan eller kistan ska vara av ett material som kyrkogårdsförvaltningen godkänner. Urnor och kistor köps hos begravningsbyråerna.

Svepning. Du kan själv svepa den avlidne. Oftast finns rum för detta på sjukhuset. Svepdräkt kan köpas hos begravningsbyråerna, som också kan utföra svepningen. Den avlidne kan även läggas i kistan i egna kläder.

Transporten. Transporten ska ske på ett hänsynsfullt och värdigt sätt i en kista. Du kan själv transportera den avlidne till begravningsplatsen eller beställa transporten av en begravningsbyrå.

Övrigt. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information och för beställningar av gravsättningar för alla kyrkogårdar i Malmö.kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se