Foto: Mona Davidsson

Om oss/kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö har ansvar för drift och skötsel av kyrkogårdarna inom Malmö pastorat. Det handlar om 18 kyrkogårdar (sammanlagt cirka 150 hektar), åtta kapell samt ett krematorium.

Verksamheten regleras av Begravningslagen.  Kyrkogårdsutskottet, som utses av kyrkorådet i Malmö pastorat, har det yttersta ansvaret för att verksamheten utförs enligt de lagar och riktlinjer som finns.

Östra kyrkogården med sina 50 hektar är den största kyrkogården. Näst störst är Limhamns kyrkogård på 22 hektar. Minst är Hyllie kyrkogård på knappt ett halvt hektar.

Förvaltningens huvudsakliga mål är att tillhandahålla en god kvalitet och en mångfald av begravningsskick utifrån den verksamhet som omfattas av begravningsavgiften.

Cirka 200 anställda arbetar inom Malmö kyrkogårdsförvaltning. De jobbar med allt från parkskötsel, begravningsverksamhet, verkstad och teknik till transporter.

På den administrativa sidan handlar det främst om gravskötsel samt kontakter och rådgivning kring gravar och gravrätter till våra kunder och besökare.

Bland de anställda är ungefär 80 personer säsonganställda. De arbetar främst med kyrkogårdsskötsel samt på tekniksidan under april till november. Utöver dessa anställs varje år också cirka 80 sommarjobbare. Man kan alltså säga att förvaltningen under högsäsong, mitt i sommaren, har runt 300 anställda.

Förvaltningens ambition är att kyrkogårdarna ska ge ett vackert, välvårdat och harmoniskt intryck som lyfter fram de olika kyrkogårdarnas och byggnadernas karaktär. Besökaren ska få en skönhetsupplevelse där god arkitektur, konstnärlig utsmyckning och spännande växtmaterial kombineras med det kulturhistoriska arv som kyrkogårdarna utgör.

Kyrkogårdarna ska också upplevas som en del av staden och samhällets utveckling i övrigt. De är öppna och alla är välkomna för promenader och rekreation. Eftersom en kyrkogård är ett vilorum för de avlidna och för att förrättningar, främst begravningar, inte ska störas ber vi er att tänka på att visa hänsyn när ni besöker våra kyrkogårdar.

Kyrkogårdsutskottet utses av kyrkorådet i Malmö pastorat. I utskottets uppdrag ingår att följa den myndighetsutövning som beslutas enligt Begravningslagen samt att ge råd och stöd i frågor rörande begravningsväsendet. I uppdraget ingår också tillsyn av krematorieverksamheten i Malmö. Utskottet består av sex ledamöter och fem ersättare samt begravningsombudet, som utses av länsstyrelsen.
Kyrkogårdsutskottet, mandatperioden 2018-2020:

Ledamöter:
Ingrid Petersson, ordförande, samt Gunilla Bengtsson, Krister Persson, Greta Rafstedt, Linda Sjöö, och Bengt Persson, begravningsombud.

kontakt

Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst:
Telefon: 040-27 92 00 (vx Svenska kyrkan: 040-27 90 00)
Telefontid: vard kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Från 1 november 2021:
Besökstid: tisdag samt torsdag kl 10.00-12.00

E-post: kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se 

Besöksadress
Östra kyrkogården
För gångtrafikanter eller bussresenärer: Sallerupsvägen 151 (Hpl Kyrkogården)
För infart med bil: Scheelegatan 38 D

Postadress
Malmö kyrkogårdsförvaltning
Box 16017
200 25 Malmö

Leveransadress Östra kyrkogården 
Industrigatan 49 A (förråd), 49 B (verkstad), 212 28 Malmö

Fakturaadress
Malmö pastorat
Fack 77800001
Box 15018
750 15 Uppsala

Organisationsnummer
252003-1051

Fakturor via e-post
Svenska fakturor: 77800001@faktura.svenskakyrkan.se 
Foreign invoices by mail: 77800001@invoice.svenskakyrkan.se

Beredskapstelefon/-mail dygnet runt
Tel: 040-27 90 99
E-post: jour.malmokyrkogard@svenskakyrkan.se 

Beredskapstelefonen gäller akuta ärenden på samtliga kyrkogårdar i Malmö (till exempel vattenläckor, inlåsta personer/bilar). Det gäller även de byggnader som finns på kyrkogårdarna, förutom kyrkorna.

Om ärendet gäller en kyrka, kontakta Malmö pastorat.

I ärenden gällande gravstenar, gravplatsskötsel, var någon är gravsatt etc, kontakta Kundtjänst.

Sven-Erik Perlman Aspeklev

Malmö kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdschef

Mer om Sven-Erik Perlman Aspeklev

Kyrkogårdschef

Jörgen Lindberg

Malmö kyrkogårdsförvaltning

Driftchef

Mer om Jörgen Lindberg

Driftchef, kyrkogård

Daniel Ljungberg

Malmö kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsmästare

Mer om Daniel Ljungberg

Kyrkogårdsmästare

Kristofer Lindahl

Malmö kyrkogårdsförvaltning

Driftchef

Mer om Kristofer Lindahl

Tf driftchef, administration

Anna Jeppsson

Malmö kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsmästare

Mer om Anna Jeppsson

Kyrkogårdsmästare distrikt 1: Östra kyrkogården

Rebecka Hansson

Malmö kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsmästare

Mer om Rebecka Hansson

Kyrkogårdsmästare distrikt 2: Paulikyrkogårdarna, Gamla kyrkogården, Västra Skrävlinge, Husie, Södra Sallerup, Oxie, Glostorp och Lockarps kyrkogårdar.

Åsa Malmborg

Malmö kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsmästare

Mer om Åsa Malmborg

Kyrkogårdsmästare distrikt 3: Limhamn, Fosie, Hyllie, Bunkeflo, Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkogårdar.

Mona Davidsson

Malmö kyrkogårdsförvaltning

Kommunikatör

Mer om Mona Davidsson

Kommunikatör