Foto: Mona Davidsson

Om oss/kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö har ansvar för drift och skötsel av kyrkogårdarna inom Malmö pastorat. Det handlar om 18 kyrkogårdar (sammanlagt cirka 150 hektar), åtta kapell samt ett krematorium.

Verksamheten regleras av begravningslagen.  

Östra kyrkogården med sina 50 hektar är den största kyrkogården. Näst störst är Limhamns kyrkogård på 22 hektar. Minst är Hyllie kyrkogård på knappt ett halvt hektar.

Förvaltningens huvudsakliga mål är att tillhandahålla en god kvalitet och en mångfald av begravningsskick utifrån den verksamhet som omfattas av begravningsavgiften.

Cirka 200 anställda arbetar inom Malmö kyrkogårdsförvaltning. De jobbar med allt från parkskötsel, begravningsverksamhet, verkstad och teknik till transporter.

På den administrativa sidan handlar det främst om gravskötsel samt kontakter och rådgivning kring gravar och gravrätter till våra kunder och besökare.

Bland de anställda är ungefär 80 personer säsonganställda. De arbetar främst med kyrkogårdsskötsel samt på tekniksidan under april till november. Utöver dessa anställs varje år också cirka 80 sommarjobbare. Man kan alltså säga att förvaltningen under högsäsong, mitt i sommaren, har runt 300 anställda.

Förvaltningens ambition är att kyrkogårdarna ska ge ett vackert, välvårdat och harmoniskt intryck som lyfter fram de olika kyrkogårdarnas och byggnadernas karaktär. Besökaren ska få en skönhetsupplevelse där god arkitektur, konstnärlig utsmyckning och spännande växtmaterial kombineras med det kulturhistoriska arv som kyrkogårdarna utgör.

Kyrkogårdarna ska också upplevas som en del av staden och samhällets utveckling i övrigt. De är öppna och alla är välkomna för promenader och rekreation. Eftersom en kyrkogård är ett vilorum för de avlidna och för att förrättningar, främst begravningar, inte ska störas ber vi er att tänka på att visa hänsyn när ni besöker våra kyrkogårdar.

Kyrkogårdsberedningen utses av kyrkorådet i Malmö pastorat. Beredningens uppdrag är att vara ett forum för information och samråd. Gruppen består av fem ledamöter samt begravningsombudet, som utses av länsstyrelsen.
Beredningen består av Patrik Lindqvist, ordförande, Gunilla Bengtsson, Linda Sjöö, Roland Hellborg och Camilla Andersson, samt Bengt Persson, begravningsombud.

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst:
Telefon: 040-27 92 00 (vx Svenska kyrkan: 040-27 90 00)
Telefontid: vard kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Besökstid: tisdag och torsdag kl 10.00-12.00

E-post: kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se 

Gravplatsvisning för samtliga kyrkogårdar i Malmö:
Telefon: 040-27 95 01

Besöksadress
Östra kyrkogården
För gångtrafikanter eller bussresenärer: Sallerupsvägen 151 (Hpl Kyrkogården)
För infart med bil: Scheelegatan 38 D

Postadress
Malmö kyrkogårdsförvaltning
Box 16017
200 25 Malmö

Leveransadress Östra kyrkogården 
Industrigatan 49 A (förråd), 49 E (verkstad), 212 28 Malmö

Fakturaadress
Malmö pastorat
Fack 77800001
Box 15018
750 15 Uppsala

Organisationsnummer
252003-1051

Fakturor via e-post
Svenska fakturor: 77800001@faktura.svenskakyrkan.se 
Foreign invoices by mail: 77800001@invoice.svenskakyrkan.se

Beredskapstelefon/-mail dygnet runt
Tel: 040-27 90 99
E-post: jour.malmokyrkogard@svenskakyrkan.se 

Beredskapstelefonen gäller akuta ärenden på samtliga kyrkogårdar i Malmö (till exempel vattenläckor, inlåsta personer/bilar). Det gäller även de byggnader som finns på kyrkogårdarna, förutom kyrkorna.

Om ärendet gäller en kyrka, kontakta Malmö pastorat.

I ärenden gällande gravstenar, gravplatsskötsel, var någon är gravsatt etc, kontakta Kundtjänst.

Studiebesök väg till mer kunskap

Malmö kyrkogårdsförvaltning har ett stort antal studiebesök varje år – och det uppskattar vi! Vi är stolta över våra fina kyrkogårdar och berättar gärna om vårt arbete.

  • Marie Helm

    Malmö kyrkogårdsförvaltning

    Avdelningschef Strategi och kultur

    Mer om Marie Helm

    Avdelningschef Strategi och kultur

Personuppgiftsbehandling

Din integritet är viktig för oss. Läs mer om hur vi hanterar lagen om lagring av personuppgifter, GDPR.

Ansvarig utgivare för webbplatsen är kyrkoherde Gunilla Hallonsten.