Foto: Mona Davidsson

Vanvårdssyn på alla kyrkogårdarna

Har du sett en liten gul skylt på vissa gravar? Det betyder att de inte klarat så kallad vanvårdssyn och måste snyggas till. I år sker för första gången den kontrollen även på den muslimska begravningsplatsen.

Med karta och gravbok går Anna Jeppsson och Claes Östberg, kyrkogårdsmästare respektive arbetsledare, längs rad efter rad av gravar.
De flesta gravar klarar kontrollen, men vissa gravplatser är uppenbart vanvårdade och får ett gult kort.

Denna dag gör de vanvårdssyn på den äldsta delen av det muslimska området på Östra kyrkogården.
– Det har inte gjorts förut, men kraven på att sköta gravarna är desamma för alla, säger Anna Jeppsson.
Vanvårdssyn görs en gång om året på alla kyrkogårdar och begravningsplatser. Under ett par veckor granskar Anna och hennes kolleger samtliga gravar.
– Det vi tittar efter är tydliga bevis på att det gått lång tid sedan någon besökt och tagit hand om gravplatsen, fortsätter hon. Det handlar alltså inte om kvarglömda julkransar eller ljus, det ska vara betydligt värre skick.

Högt och tätt ogräs som vuxit i flera år, det är en tydlig signal om att ingen varit här på länge. Claes Östberg markerar med ett gult kort, medan Anna Jeppsson dokumenterar med en bild. Foto: Mona Davidsson

På det gula kortet anges gravnumret och innehavaren uppmanas ta kontakt. Det skickas också brev till gravrättsinnehavaren.
– Men den personen kan ha flyttat, eller avlidit.
Cirka 1,5 år senare kontrolleras gravarna som fått gult kort. Är de fortfarande lika ovårdade blir det ett rött kort, och gravplatsen återtas. De gravrättsinnehavare som är berörda informeras med brev, och en lista över vilka gravar det gäller publiceras på förvaltningens webbplats, samt i skyltskåp på kyrkogårdarna.
- För den som inte kan eller orka sköta gravplatsen går det att köpa den tjänsten av oss, påpekar Anna Jeppsson.
Mer information om gravskötsel och om att vara gravrättsinnehavare finns HÄR och HÄR .

Text: Mona Davidsson

Den här gravplatsen är den första under arbetspasset som får ett gult kort. Foto: Mona Davidsson
I år är det första vanvårdssynen på det muslimska området på Östra kyrkogården. – Det handlar också om att sprida kunskap om vad som gäller och till en början väljer vi att hellre fria än fälla, säger Anna Jeppsson. Foto: Mona Davidsson