Foto: Mona Davidsson

Solpaneler - för klimatets skull

Sedan i somras levererar nästan 600 kvadratmeter solpaneler egen el. Per år beräknas de ge 90 000 kilowattimmar, mer än en tredjedel av årsförbrukningen i verkstäder och andra byggnader vid Östra kyrkogården.

Nästan sexhundra kvadratmeter solpaneler monterades under sommarens varmaste veckor, på taken till verkstadsbyggnader och på administrationens hus.
Detta är ett av många steg mot att nå klimatneutralitet, ett mål som är satt till år 2030.
– Alla områden ses över, säger Daniel Ljungberg, kyrkogårdsmästare med ansvar för bland annat verkstad och transport.
Som exempel nämner han små maskiner, där mer än sextio procent i dag är eldrivna. ”Små” är sådant som häcksaxar, bland annat.
– Vi har mer än 1 100 maskiner i den här gruppen, allt från gräsklippare till just häcksaxar. Sedan en tid håller jag på med arbetet att gå igenom allihop.
Eldrivna maskiner och verktyg behöver laddas – och elen till det levereras alltså från de egna taken.
Målet att vara klimatneutrala om nio år är en del av Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Tre effektmål ska vara uppnådda år 2030: klimatneutralitet, värderingsförändring samt att bidra till klimaträttvisa.
I etappmålen fram till 2023 finns bland annat effektiv energianvändning i byggnader och produktion av förnybar el. Även omställning till fossilfria transporter och minskade utsläpp från egna resor finns med, liksom att göra det möjligt att konsumera och investera hållbart.
– Som en del av det har vi också börjat kartlägga fordonspark och olika rutiner, bland annat för inköp, säger Daniel Ljungberg.

Text: Mona Davidsson

På taket till kyrkogårdsförvaltningens administrativa byggnad finns nu 153 kvadratmeter solpaneler… Foto: Mona Davidsson
… och på denna verkstadsbyggnad 136 kvadratmeter. Tillsammans med övriga installationer ger de 36 procent av årlig elförbrukning. Foto: Mona Davidsson