Foto: Mona Davidsson

Ny prislista för gravskötsel

Efter ett par års förberedelser är det dags – från 1 januari har vi ny prislista för gravskötsel. – Vårt mål är att det ska bli tydligare och enklare både för kunderna och för oss, säger Maximilian Löfgren och Anna-Carin Forsman. Valmöjligheterna blir färre och på sikt ökar det möjligheten att hålla nere priserna.

När kyrkan och staten skildes åt vid millennieskiftet ledde det också till fler organisatoriska förändringar. Svenska kyrkan blev huvudman för begravningsverksamheten, genom ett uppdrag från staten. I Malmö valde man att skilja på begravningsverksamhet och gravskötsel, och det sistnämnda tillhandahölls av ett privat bolag.
I affärsidén ingick att erbjuda en mängd olika val, allt för att tillfredsställa så många potentiella kunder som möjligt. Så småningom lades företaget ner och gravskötseln togs över av kyrkogårdsförvaltningen.
– Vi har fortfarande en del gamla skötselavtal från den tiden, och dem får vi hantera på bästa sätt, säger Maximilian Löfgren.  

För ett par år sedan började en större förändring diskuteras i Malmö kyrkogårdsförvaltning. Verksamheten med gravskötsel ska bära sina egna kostnader och det behövdes en grundlig översyn. Dessutom fanns planen att öka tydligheten över tid – mycket kunskap var knuten till personer som gått i pension eller närmade sig den åldern. Våren 2020 bildades en arbetsgrupp där bland andra landskapsingenjörerna Maximilian och Anna-Carin ingått och nu tar projektet nästa steg. Ny prislista och nya skötselavtal.
– Vi vill göra det enklare för kunden och förmånligt att välja en paketlösning. Kunden behöver inte vara växtkunnig, och vi kan ha bättre framförhållning mot leverantörer.
– En annan fördel är att vi också kommer att tjäna in administrativ tid och på sikt hjälper det till att hålla ner priset. Det blir fördelar för alla.

Strax intill entrén till kundtjänst på Östra kyrkogården finns exempel på de paket som kan beställas. De olika alternativen kommer att åskådliggöras tydligare när nästa växtsäsong drar igång, till våren. Foto: Mona Davidsson

När valen blir färre försvinner också en del produkter, vilket kanske kan uppfattas negativt av en del kunder. En annan modell för prissättning kan i vissa fall ge högre kostnad – eller lägre.
– Det finns garanterat saker som vi inte tänkt på, säger Anna-Carin. Och det är en omställning även internt att ändra från gamla rutiner. Vi tror och hoppas på en mjukstart och en smidig övergång.
– Det är som att vi bygger om ett varuhus – utan att det syns, säger Maximilian.
I god tid inför årsskiftet uppdateras blanketter och prislista på webben. Nuvarande avtalskunder får inom kort personliga brev med information. Dessutom har kundtjänst fått förstärkning med ytterligare en person till och med sista mars.
– Vi har beredskap för att svara på frågor. Och vi hoppas våra kunder har tålamod och förståelse i den här processen.

Text: Mona Davidsson

På många orter i Sverige finns inga valmöjligheter alls. Köper kunden ”gravskötsel” är det en paketlösning som gäller. – Egna växthus och egen produktion, hos större enheter i större städer kan vara bakgrunden till traditionen med många val, tror Maximilian Löfgren och Anna-Carin Forsman. Foto: Mona Davidsson