Foto: Mona Davidsson

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser. En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare.

Det är bara den som är gravrättsinnehavare som får ta beslut och göra förändringar på gravplatsen.

Det betyder till exempel att man har rätt att:

  • Bestämma vilka som ska begravas på gravplatsen.
  • Bestämma eventuell gravstens utseende inom ramen för kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser.
  • Bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
  • Överlåta eller återlämna gravplatsen.

Vem kan bli gravrättsinnehavare? Endast den/de som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till gravrättsinnehavaren eller de som är gravsatta på platsen kan bli gravrättsinnehavare. Om det finns flera gravrättsinnehavare ska en av dessa utses till kontaktperson. Samtliga har dock ett ansvar och bestämmer om gravplatsen. Anmälan lämnas in till Malmö kyrkogårdsförvaltning via blanketten här intill. Där finns även mer information om vad det innebär att vara gravrättsinnehavare.

Vad händer om en gravrättsinnehavare avlider? En avliden kan enligt begravningslagen inte vara gravrättsinnehavare. När gravrättsinnehavaren avlider ska de efterlevande meddela Malmö kyrkogårdsförvaltning inom sex månader om vem eller vilka de utsett till ny gravrättsinnehavare.

Om gravrättsinnehavaren flyttar eller byter adress är det viktigt att meddela kyrkogårdsförvaltningen den nya adressen och för vilken eller vilka gravplatser man har gravrätt.

Att överlåta en gravrätt. Det måste alltid finnas en gravrättsinnehavare till en gravplats. Om en gravrättsinnehavare dör eller andra förhållanden medför att det saknas gravrättsinnehavare, ska dödsboet eller närstående inom sex månader anmäla detta till Malmö kyrkogårdsförvaltning. Gravrätten kan då överföras till någon annan, exempelvis en arvinge eller en släkting till någon som är gravsatt i graven.

Att återlämna en gravrätt. En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavet. Då övergår ansvaret för graven till Malmö kyrkogårdsförvaltning, som ser till att graven ”fredas” i 25 år efter den senaste gravsättningen.

Skötsel av graven. I ett avtal med Malmö kyrkogårdsförvaltning förbinder sig gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Det innebär att graven ska ses efter regelbundet. Om graven missköts, kan man mista gravrätten. Det finns alltid möjlighet att mot avgift teckna ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen som då tar över skötseln av graven. Läs mer om gravskötsel HÄR.