Engagera dig som volontär

Ge av din tid och ditt engagemang till arbetet i Svenska kyrkan Malmö. Just du och din erfarenhet kan göra skillnad för en annan människa. Engagera dig som volontär. Tillsammans bygger vi kyrkan.

Det finns alltid något att göra i Svenska kyrkan. Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla. Du behövs.

Som volontär kan du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Du kan välja att göra en engångsinsats eller engagera dig mer regelbundet. 

Här nedan kan du se volontäruppdrag i Svenska kyrkan Malmö.

RELATERAD INFORMATION

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.