Foto: Ewa Almqvist /Ikon

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag definieras i församlingsinstruktionen. Visionen för mandatperioden 2022–2025 är "Ett enda bröd - en enda mänsklighet" med uppdraget att verka för försonad mångfald.

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Visionen: Ett enda bröd - en enda mänsklighet 

Svenska kyrkan Malmös vision är ”Ett enda bröd - en enda mänsklighet”.

Gud skapade världen - en jord och en enda mänsklighet. 
Gud försonar världen - i Jesus Kristus, ett enda bröd. 

Uppdraget: att verka för försonad mångfald

Ur visionen artikuleras följande uppdrag: Svenska kyrkan Malmö verkar för försonad mångfald. 

Svenska kyrkan Malmö, som en del av den världsvida kyrkan, vill: 

  • förmedla evangeliet, det glada budskapet, och kallelsen till ett liv i Jesu efterföljd
  • förmedla Guds nåd i dopets gåva och nattvardens måltid till befrielse och upprättelse
  • vara en tillåtande och kärleksfull gemenskap för alla, utan att göra skillnad på människor
  • arbeta för fred och försoning, respekt och delaktighet
  • leva och verka solidariskt med människor som lever i utsatthet, lyssna på barnen och att alltid ha barnens bästa för ögonen.

I försoningens tjänst räcker vi oss själva till andra

Kallelsen från dopet och nattvarden, att gestalta livet som en gåva i världen, är centralt. Kristus ger sig själv som gåva och fyller verkligheten med liv och meningsfullhet. Kristus kallar människor till lärjungaskap och att i försoningens tjänst räcka oss själva till andra. Detta innebär att i varje sammanhang försöka vara till befrielse. Med mod, tillit och glädje utförs uppdraget att räcka brödet vidare. Svenska kyrkan Malmö vill leva i kallelsen att lyssna till rop om befrielse, att räcka bröd och livsmöjligheter vidare, att försöka identifiera nöden och tjäna varandra i Malmö som Guds skapade medskapare. En central aspekt av uppdraget är att leva nära sakramentens hemlighet - att vi alla delar ”ett enda bröd och en enda mänsklighet”.

Kyrkan är en samlande kraft och en bärare av hoppet

Svenska kyrkan Malmö är en del av Kristi kyrka i världen - en kyrka som ständigt reformeras. Som en del av Lunds stift bottnar Svenska kyrkan Malmö i nåden och skapar i världen. Ur en mångfald av traditioner är kyrkan, genom den heliga Anden, en samlande kraft - vänd mot framtiden för att vara ljus och salt i hela staden.  Som evangelisk-luthersk kyrka, med utgångspunkt från Ordet och nåden, lever kyrkan i kallelsen att våga trotsa rädslor och gå utanför det invanda. Kyrkan vill bära hoppet om att en ny och annorlunda verklighet är möjlig. 

I arbetet med visionen och uppdraget vill Svenska kyrkan Malmö vara i ständig dialog med samtiden och med olika aktörer och organisationer i Malmö.

Ladda ner församlingsinstruktionen som pdf (1,2 MB)

RELATERAD INFORMATION