Vision för Kirsebergskyrkan

Kirsebergskyrkan har ända sedan starten 1928 arbetat nära församlingsborna, med ideella aktiviteter, ett stort socialt engagemang och ett framåttänkande miljöarbete. Kyrkan och församlingshuset är en viktig träffpunkt i stadsdelen och utgör en stor del av dess identitet.

Kirsebergskyrkans miljöarbete

Jorden vi lever på har inte outtömliga resurser. Vi har livet och jorden till låns och därför behöver vi förvalta den på ett hållbart sätt. Kirsebergskyrkan arbetar aktivt för att se till att kyrkans verksamheter bidrar till en bättre miljö. Ekoteologi, helt enkelt.

Hållbara verksamheter

Som en konsekvens av Kirsebergskyrkans miljöprofil har olika verksamheter växt fram. Här återvinns stearin från andra kyrkor i Malmö, vilket blir till nya ljus, böneljus och altarljus. Kirsebergskyrkan samlar in kläder och skor till behövande genom Klädförrådet.

Egenodlade altarblommor, grönsaker och honung 

I trädgården och i växthuset odlas blommor,  kryddor och grönsaker. Det gör att Kirsebergskyrkan kan stoltsera med egenodlade altarblommor i kyrkan under maj till oktober. Resten av året pryder Fairtrade-certifierade blommor altaret. Grönsaker och kryddor förädlas i köket och serveras i kyrkans olika verksamheter. 

På taket till församlingshemmet finns fyra bikupor. Det är Kirsebergskyrkans bidrag till att rädda bina som art och att blommor, fruktträd och andra växter i närområdet blir pollinerade. Som tack kan Kirsebergskyrkan två gånger om året skatta fantastiskt god honung. 

Förnybar energi

Kirsebergskyrkan har installerat solpaneler på taket som förser kyrkan och församlingshemmet med förnybar energi. 

Allt icke animaliskt avfall komposteras och går tillbaka in i odlingarna som ny jord. 

Miljögrupp håller koll på miljödiplomeringen

Kirsebergskyrkans miljögrupp består av två förtroendevalda ur verksamhetsrådet och tre representanter ur personalen. Uppdraget för Kirsebergskyrkans miljögrupp är att under året kontinuerligt uppdatera och revidera den miljödiplomering som genomfördes för några år sedan. Kirsebergskyrkan är diplomerade i fas 3.

Miljögruppens uppdrag är också att se till att det finns  ett hållbarhetstänkande och miljöperspektiv i alla verksamheter i Kirsebergskyrkan. Det påverkar bland annat hur material beställs, vad köket serverar och hur personalen reser. Det som går att återanvända ska återanvändas i största möjliga mån.