Bildmontage illustration av enneagram och foto Jesusikon
Foto: Lukas Uher, shutterstock.com

Enneagrammet

Enneagrammet är en psykologisk modell för självkännedom och andlig utveckling. Modellen hjälper oss att förstå vår och andras motivation och drivkraft. S:t Matteus kyrka och S:t Mikaels kyrka i Malmö erbjuder kurser i enneagrammet.

Nio livsstrategier styr tanke, känsla och handling 

Ordet enneagram kommer från grekiskan. "Ennea" betyder nio och "gram" betyder modell. Modellen beskriver nio olika livsstrategier:

  • förbättraren
  • hjälparen
  • presteraren
  • individualisten
  • undersökaren
  • den lojale
  • entusiasten
  • utmanaren
  • medlaren.

Strategierna är ofta omedvetna och styr vårt sätt att tänka, känna, handla och relatera, både till oss själva, andra och till Gud. Enneagrammet hjälper oss att bli medvetna om vilken livsstrategi som styr oss och hur vi kan förändra vårt sätt att agera.

En vishetslära och ett sätt att upptäcka Gud

Enneagrammet kan studeras enbart som en vishetslära om människan och hennes väg till mognad och integration. Men enneagrammet kan också innebära att göra en resa in i sig själv och att lära känna sig själv öppnar för att upptäcka Guds närvaro inom oss.

S:t Matteus kyrka och S:t Mikaels kyrka erbjuder kurser i enneagrammet

S:t Matteus kyrka och S:t Mikaels kyrka erbjuder såväl nybörjarkurs som fortsättningskurs i enneagrammet.

Läs om enneagramkurserna i S:t Matteus kyrka 

Läs om enneagramkurserna i S:t Mikaels kyrka