Nattvardskalk på altare framför altartavla

Fira gudstjänst i Tygelsjö

Välkommen att fira gudstjänst i Tygelsjö kyrka. Här firas mässa på söndagarna och morgonmässa varje onsdag morgon. Några gånger per termin firas också särskilda mässor och gudstjänster där barnen får stå i centrum.

Gudstjänstkalender för Tygelsjö kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor den närmaste tiden.

Tryck på ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Använd förstoringsglaset bland ikonerna för att söka.  

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö 

Olika typer av gudstjänster 

Det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, vi sjunger psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss och ber tillsammans. Ofta firas också mässa - nattvard - då vi delar bröd och vin för att minnas vad Jesus Kristus har gjort för oss.

Söndagens mässa 

Söndag är kyrkans festdag eftersom det var på en söndag som Jesus uppstod från de döda. Varje söndag och särskilda helgdagar firas mässa kl. 11, antingen i Tygelsjö kyrka eller i Västra Klagstorps kyrka. Mässan är en längre gudstjänst med nattvard, sång, musik, bön och läsning ur Bibeln. Efter mässan fortsätter gemenskapen med kyrkkaffe. 

Morgonmässa

Morgonmässa firas varje onsdagmorgon kl. 9 i Tygelsjö kyrka. Det är en enklare och kortare gudstjänst med nattvard. 

Mässa och gudstjänst för små och stora

Barnen är i centrum när mässa eller gudstjänst för små och stora firas i Tygelsjö kyrka. Det märks i psalmer och sånger, i bibeltexter och böner. Ofta är barnkören med och sjunger. 

Mässa med mat

Mässa med mat firas en gång i månaden under terminerna. Vi äter tillsammans och firar gudstjänst tillsammans.

Gudstjänster för barn i förskolor, barngrupper och skolor

Barn i barngrupper, förskolor och skolor bjuds med jämna mellanrum in till Tygelsjö kyrka för att fira en enkel gudstjänst, ofta i anslutning till de stora kristna helgerna.

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i Tygelsjö och V Klagstorps kyrkor

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 377 02 03. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2021 Tygelsjö kyrka

3 januari

BRIS, barnens rätt i samhället. Organisationsnummer 802013-3420, bankgiro 901-5041.

10 januari

BUFFF (Barn och ungdom med familj i fängelse) organisationsnummer 802418-3991 , bankgiro 900-5141

24 januari

Act Svenska kyrkan, organisationsnummer 252002-6135, bankgiro 900-1223

21 februari

Lunds stifts vänstift Lui i Sydsudan, insamling för barn i Lui. 

14 mars

BRIS, barnens rätt i samhället. Organisationsnummer 802013-3420, bankgiro 901-5041.

2 april

BUFFF (Barn och ungdom med familj i fängelse) organisationsnummer 802418-3991 , bankgiro 900-5141

4 april

Operation Smile, bg 900-2221. Operation Smile hjälper barn med läpp-, käk- eller gomspalt.

24 april

Lunds stifts vänstift Lui i Sydsudan, insamling för barn i Lui. 

23 maj

BRIS, barnens rätt i samhället. Organisationsnummer 802013-3420, bankgiro 901-5041.

13 juni

Act Svenska kyrkan, organisationsnummer 252002-6135, bankgiro 900-1223

26 juni

Stiftelsen Skåne Stadsmission, organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

27 juni

BUFFF (Barn och ungdom med familj i fängelse) organisationsnummer 802418-3991 , bankgiro 900-5141

 

RELATERAD INFORMATION