Nattvardskalk på altare framför altartavla

Fira gudstjänst i Tygelsjö

Välkommen att fira gudstjänst i Tygelsjö kyrka. Här firas mässa på söndagarna och morgonmässa varje onsdag morgon. Några gånger per termin firas också särskilda mässor och gudstjänster där barnen får stå i centrum.

Olika typer av gudstjänster 

Det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, vi sjunger psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss och ber tillsammans. Ofta firas också mässa - nattvard - då vi delar bröd och vin.
Stort är trons mysterium.

Söndagens mässa 

Söndag är kyrkans festdag eftersom det var på en söndag som Jesus uppstod från de döda. Varje söndag och särskilda helgdagar firas mässa kl. 11, antingen i Tygelsjö kyrka eller i Västra Klagstorps kyrka. Mässan är en längre gudstjänst med nattvard, sång, musik, bön och läsning ur Bibeln. Efter mässan fortsätter gemenskapen med kyrkkaffe. 

Morgonmässa

Morgonmässa firas varje onsdagmorgon kl 09 i Tygelsjö kyrka. Det är en enklare och kortare gudstjänst med nattvard. 

Mässa med små och stora

Några söndagar om året firas det mässa med små och stora. Då är hela gudstjänsten mer lättillgänglig än vanligt så att barnen också ska förstå och kunna vara delaktiga. Här är barnen är i centrum. Det märks i psalmer och sånger, i bibeltexter och böner. Ofta är barnkörerna med och sjunger. 

Mat och mässa

Mat och mässa firas under terminstid. Datum för våren 2024 är 18 jan, 21 mars och 23 maj.

Vi börjar med att äta en enklare måltid tillsammans klockan 17:00 för att därefter fira kvällmässa klockan 18:00 där både små och stora medverkar. 

Gudstjänstkalender för Tygelsjö kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor den närmaste tiden.

Tryck på ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Använd förstoringsglaset bland ikonerna för att söka.  

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö 

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i Tygelsjö och V Klagstorps kyrkor

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 377 02 03. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2021 Tygelsjö kyrka

2 januari

Läkare utan gränser 

9 januari

Operation Smile, bg 900-2221. Operation Smile hjälper barn med läpp-, käk- eller gomspalt.

16 januari

Stiftelsen Skåne Stadsmission, organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

13 februari

Ecpat, mot sexuell exploatering av barn. Bankgiro 903-4349

16 februari

Stiftelsen Skåne Stadsmission, organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

20 februari

BUFFF (Barn och ungdom med familj i fängelse) organisationsnummer 802418-3991 , bankgiro 900-5141

2 mars

Stiftelsen Skåne Stadsmission, organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

13 mars

Operation Smile, bg 900-2221. Operation Smile hjälper barn med läpp-, käk- eller gomspalt.

3 april

Läkare utan gränser

14 april

Ecpat, mot sexuell exploatering av barn. Bankgiro 903-4349

15 april

BUFFF (Barn och ungdom med familj i fängelse) organisationsnummer 802418-3991 , bankgiro 900-5141

17 april

Operation Smile, bg 900-2221. Operation Smile hjälper barn med läpp-, käk- eller gomspalt.

8 maj

Stiftelsen Skåne Stadsmission, organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

26 juni

Läkare utan gränser

 

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.