Siluett av S:t Petri kyrkas torn och byggnader i Malmö.
Foto: shutterstock.com

Trovärdigt

Trovärdigt är vår artikelserie om och för allt och alla som utgör Svenska kyrkan Malmö. Målet är att belysa teman som är viktiga för kyrkan så väl som för Malmös invånare. Artiklarna publiceras i Sydsvenskan och kan även läsas här på vår webbplats. Vår och höst skickas det även ut en ”Trovärdigt”-bilaga med Lokaltidningen till alla hushåll i Malmö.

Sjukhuskyrkan hjälper till att hitta hopp i mörka tider

Den 14 februari inleddes fastan, de 40 dagar som leder fram till påsken och som är en tid för att avstå och reflektera. – Fasteperioden är en tid då vi i Svenska kyrkan reflekterar över det som man kan kalla för tillvarons eller livets skuggsidor, säger sjukhusprästen Peter Englund.

Gospel Rose Choir och körledare Rebecka Dahlqvist.

Körsång bygger broar

Att sjunga i kör ger en gemenskap som sprider glädje även till dem som lyssnar, tycker Karin Oldgren och Rebecka Dahlqvist, båda körledare i Svenska kyrkan i Malmö. – Sång och musik är en brobyggare som förenar människor över hela vår värld, säger Rebecka Dahlqvist.