Siluett av S:t Petri kyrkas torn och byggnader i Malmö.
Foto: shutterstock.com

Trovärdigt

Trovärdigt är vår artikelserie om och för allt och alla som utgör Svenska kyrkan Malmö. Målet är att belysa teman som är viktiga för kyrkan så väl som för Malmös invånare. Artiklarna publiceras i Sydsvenskan och kan även läsas här på vår webbplats. Vår och höst skickas det även ut en ”Trovärdigt”-bilaga med Lokaltidningen till alla hushåll i Malmö.

Fredrik höll sin sexuella läggning i garderoben – tillsammans med sin gudstro

Fredrik höll länge sin gudstro och sin sexuella läggning i samma garderob. Idag läser han till präst och inspireras av att få människor att vara mer förlåtande mot sig själva. – En sån präst vill jag vara, säger han.

"Det finns inte ett vi och dom, det är ett vi" – Svenska kyrkan Malmö deltar i Pride

Svenska kyrkan är till för alla. Det är därför en självklarhet att kyrkan deltar i Pride Malmö 3–6 juli, men även under resten av året händer det mycket med fokus på HBTQIA+ i Malmös kyrkor.

Öppen pappaträff i Limhamn: ”Ett väldigt kul inslag varje vecka”

I denna månads Trovärdigt kan du läsa om de populära pappaträffarna i Limhamns församlingshem. "Här får de mötas och bara vara pappor, föräldrar och medmänniskor, helt oberoende av hur deras liv ser ut utanför dessa väggar", säger Charlotte Engström, pedagog.

Kristina Klingberg och Johannes Witkowsky sitter på en bänk

Gymnasieteamet arbetar som resurs för unga i Malmö

– Samverkan grundar sig i insikten att vi som enskilda aktörer kan åstadkomma mer tillsammans än ensamma, säger Johannes Witkowsky, gymnasiepräst i Malmö, som tillsammans med diakon Kristina Klingberg utgör Svenska kyrkan Malmös gymnasieteam.

Sjukhuskyrkan hjälper till att hitta hopp i mörka tider

Den 14 februari inleddes fastan, de 40 dagar som leder fram till påsken och som är en tid för att avstå och reflektera. – Fasteperioden är en tid då vi i Svenska kyrkan reflekterar över det som man kan kalla för tillvarons eller livets skuggsidor, säger sjukhusprästen Peter Englund.

Präst Emma Jansson framför altaret i S:t Matteus kyrka

Påskens budskap: ljuset segrar över mörkret

Påsken är hoppets högtid och är central i den kristna tron. I berättelserna om Jesus död och uppståndelse kan vi idag få hopp och tro för att orka möta det som är svårt i livet.

Gospel Rose Choir och körledare Rebecka Dahlqvist.

Körsång bygger broar

Att sjunga i kör ger en gemenskap som sprider glädje även till dem som lyssnar, tycker Karin Oldgren och Rebecka Dahlqvist, båda körledare i Svenska kyrkan i Malmö. – Sång och musik är en brobyggare som förenar människor över hela vår värld, säger Rebecka Dahlqvist.