Flygbild över vatten där solen speglar sig med moln ovanför. Ordet Tankestudion i vitt.

Tankestudion - samtal om tro, teologi och existentiella frågor

Tankestudion är en återkommande samtalsserie i Svenska kyrkan Malmö där aktuella händelser diskuteras utifrån teologiska och existentiella perspektiv. Prästen Albin Tanke möter spännande personer för att samtala om aktuella och relevanta ämnen som rör samhälle, kyrka och omvärld.