Foto: John Strand

Stöd i sorgen

Det finns en läkande kraft i att få dela sin sorg med andra som befinner sig i samma eller liknande situation. Svenska kyrkan Malmö anordnar regelbundet sorgegrupper för barn, ungdomar och vuxna.

Dela tankar och känslor om sorg med andra

I en sorgegrupp träffas människor som alla har förlorat en närstående. Gruppen består av mellan fem och åtta deltagare och leds av präster och/eller diakoner. Här kan du dela med dig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om. Gruppen träffas ett bestämt antal gånger. 

Det kostar inget att vara med

Svenska kyrkans grupper för dig i sorg är öppna för alla, oavsett livsåskådning. Du behöver med andra ord inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan för att få lov att delta.

Öppet för alla, oavsett livsåskådning 

Svenska kyrkans grupper för dig i sorg är öppna för alla, oavsett livsåskådning. Du behöver med andra ord inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan för att få lov att delta.

Sorgegrupper som startar framöver

Leva-vidare-grupper i S:t Johannes församling

Ett par gånger per år startar vi leva-vidare-grupper i S:t Johannes församling. Det är samtalsgrupper där man pratar om sorgen och saknaden efter någon som man har förlorat och om hur livet förändras. Grupperna träffas vid sju tillfällen, kvällstid, och det är kostnadsfritt att vara med .

Kvinna stöttar huvudet mot ena handen och tänker

Samtalsgrupp om sorg efter självmord

9 september 2024 startar en samtalsgrupp om sorg efter självmord. Oavsett om förlusten ligger lång tid tillbaka eller är ny, kan det kännas betydelsefullt att få prata ut om detta känsliga ämne som berör så många. Vi träffas sju gånger.

Sorgegrupp i S:t Mikaels kyrka

Tisdagar med start den 19 mars. Sex tillfällen kl. 17.00-18.30.
Kontakt: Ilse Viebusk, diakon 040-27 93 58 ilse.viebusk@svenskakyrkan.se

Sorgegrupp i Husie församling

I Husie finns planer på att starta en sorgegrupp i vår. Kontakta Susanne Skoglund, präst, för mer information.
040-27 93 37, susanne.skoglund@svenskakyrkan.se

Intresseanmälan till sorgegrupp

Anmäl ditt intresse för att vara med i en sorgegrupp via formuläret eller till kontaktpersonen under respektive sorgegrupp. Det går också bra att ringa kontaktperson Elisabet Hartman, se uppgifter nedan eller till växeln på 040-27 90 00.

Anmäl ditt intresse via formuläret

Relaterad information

Stöd- och sorgegrupper

Många mår bra av att dela sin sorg med andra. Sjukhuskyrkan vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö erbjuder speciella stödgrupper för dig som har mist barn, förälder eller syskon. Grupperna är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning.