Få stöd av kyrkan

Genom diakoni, Svenska kyrkans sociala arbete, kan du få stöd av kyrkan. I S:ta Maria kyrka finns Citydiakonalen som erbjuder samtal, ekonomisk rådgivning och stöd i kontakten med myndigheter. Här finns också Maria klädförråd samt möjlighet att duscha. I samarbete med andra organisationer erbjuds även juridisk rådgivning och sjukvård åt papperslösa och EU-migranter.

RELATERAD INFORMATION