Högmässa i en fullsatt S:t Petri kyrka.
Foto: Karin Rosvall

Fira gudstjänst i S:t Petri

Under 700 år har Malmöbor firat gudstjänst i S:t Petri kyrka. Vi firar olika gudstjänster varje dag i veckan. Välkommen till middagsbön, mässa eller musikgudstjänst.

Gudstjänstkalender för S:t Petri kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i S:t Petri kyrka och församlingshus den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna. Använd länken om du vill se gudstjänster i alla kyrkor i Malmö. Länk till gemensam gudstjänstkalender för alla kyrkor i Malmö

Olika typer av gudstjänster i S:t Petri kyrka

S:t Petri kyrka har varit en plats för människors andliga längtan sedan 1300-talet. Oavsett var du befinner dig i ditt liv eller i din tro är du välkommen till gudstjänst. Under veckan finns olika gudstjänster  att delta i. Små där vi fokuserar på gemenskapen inför Gud eller stora där du kan vara mer anonym om du vill. Förutom veckans fasta gudstjänster firas då och då särskilda temagudstjänster som du kan hitta i kalendern. Läs mer om de fasta gudstjänsterna nedan.

Högmässa firas varje söndag kl. 11

Högmässa, en traditionell gudstjänst med nattvard, firas varje söndag kl. 11 i S:t Petri kyrka. Till högmässan kommer unga och äldre, vana och ovana gudstjänstfirare för att vila i ritualer och liturgi. I gudstjänsten medverkar oftast någon av S:t Petris körer eller solister med klassiska kyrkomusikaliska inslag.

Morgonmässa varje onsdag morgon

Morgonmässa firas varje onsdag kl. 8.30, ibland i S:ta Annas kapell, ett av kyrkans sidokapell. Detta är en kortare nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och förkunnelse. Fokus ligger på att vi delar bröd och vin med varandra. Mässan varar ca 20 minuter.

Kvällsmässa med fokus på förbön | Sommaruppehåll

Kvällsmässa firas varje torsdag kl. 18.00. Detta är en nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och förkunnelse med fokus på förbön. I förbönen till nattvardsbönen lyfts de böner fram som kyrkans besökare skrivit i bönboken eller lämnat i Mariakapellet under veckan.

Kvällsmässan startar åter 21 september, men flyttas då till S:t Nicolai kapell på Fiskehamnsgatan 3 bredvid Malmö Live.

Vesper

Kvällsbön kl 17.15 på tisdagar i Mariakapellet. (Vesper betyder afton.) Vespern har rötter i den tidiga kyrkan, med förebild i gudstjänsten i Jerusalems tempel och de första lärjungarna som höll ihop i ständig bön i sina hem. I S:t Petri ber vi med ordningen i Timmarnas bön – Killans tidebönsbok. Bönen får sin karaktär av att vi först instämmer i psaltarens uråldriga ord som människor bett med i alla tider. Sedan att vi sjunger Magnificat, Marias lovsång, från Lukasevangeliet: ”Min själ prisar herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare”. Och till sist av förbönen som vid dagens slut lyfter fram vår värld och vår stad, våra liv och kyrkans liv inför Gud.

Middagsbönen låter dig stanna upp i vardagen

Mitt på dagen kl. 12.10 ringer kyrkklockorna samman till en kort bön och du får stanna upp och bli stilla precis där du just nu är. Meditera över dagens bibeltext och vila en stund i bönen som tar ca 10 minuter. På torsdagar är middagsbönen speciellt tillägnad de som avlidit i församlingen. Klockorna ringer för dem som avlidit i församlingen. 

Lunchkonsert – en gudstjänst i toner

Lunchkonserten på onsdagar kl. 12.10 är en gudstjänst i toner. Oftast är det orgelmusik som fyller valven med lovsång, men annan instrumentalmusik eller sångsolister förekommer. Denna musikaliska bön varar ca 30 minuter.

Bli gudstjänstvärd i S:t Petri kyrka

Om du vill vara mer aktiv i gudstjänsten kan du bli gudstjänstvärd. I S:t Petri finns flera gudstjänstgrupper som turas om att delta i söndagarnas högmässa. Du förväntas delta ungefär en gång i månaden. Som gudstjänstvärd skapar du delaktighet och hemkänsla för dem som kommer till gudstjänsten och deltar själv genom att läsa texter, samla in kollekt med mera. Du får också möjlighet att fördjupa dig i varför gudstjänsten ser ut som den gör och får lära dig mer om kyrkorummets symbolspråk. Kontakta Tobias Berg för mer information eller anmäl dig via ett formulär på sidan Bli gudstjänstvärd.

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Petri kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 694 16 78. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2021 S:t Petri kyrka

1 januari och 3 januari

Skåne stadsmission, organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

10 januari

Abrigo Raihna Silva, Rio de Janeiro, Brasilien
Organisationsnummer 855100-5161, bankgiro 904-0452

24 januari

Killans bönegård. Organisationsnummer 846502-8390, bankgiro 5609-0129

21 februari

Fontänhuset Malmö. Organisationsnummer 846002-6753,  bankgiro 5650-2537

14 mars

BRIS, barnens rätt i samhället, Region syd. 
Bankgiro 901-5041, märk inbetalningen Syd

2 april

Skåne Stadsmission. Organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

4 april

Diakoniverksamheten i S:t Petri kyrka

25 april

Fryshuset Malmö (Barn till ensamma mammor) organisationsnummer 802496-5025, bankgiro 900-2767. Märk inbetalningen ”Projekt barn till ensamma mammor”.

23 maj

Abrigo Raihna Silva, Rio de Janeiro, Brasilien
Organisationsnummer 855100-5161, bankgiro 904-0452

24 maj

Hela Människan - Malmö. Organisationsnummer 802438-1355, bankgiro 204-1218

13 juni

Svenska bibelsällskapet - till förmån för traumatiserade barn i Syrien. Organisationsnummer 802000-3292,
bankgiro 900-6263, märk inbetalningen Syrien

26 juni

Act Svenska kyrkan, akutstöd naturkatastrofer
bankgiro 900-1223, märk inbetalningen Katastrofinsatser

27 juni

Kvinnojouren Malmö. Organisationsnummer 846003-4013, bankgiro 5504-7534

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.