Altare i S:t Mikael

Fira gudstjänst i S:t Mikael

S:t Mikaels kyrka har en gudstjänstrytm på flera gånger i veckan. Högmässa med nattvard varje söndag, morgonmässa på onsdag, Laudes, som är en morgonbön som följer tidegärden, övriga vardagar, ung mässa varannan tisdag och gospelgudstjänst firas ett par gånger per år och Mässa med små och stora, en speciell mässa som riktar sig till barn och familj, en gång i månaden.

Gudstjänstkalender för S:t Mikaels kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som firas i S:t Mikaels kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna. Använd länken nedan om du vill se gudstjänster i alla kyrkor i Malmö. 

Länk till gemensam gudstjänstkalender för alla kyrkor i Malmö

Personlig förbön

Om du inte kan närvara vid våra gudstjänster i kyrkorna och önskar få personlig förbön är du välkommen att skicka in ditt förbönsämne nedan så stödjer vi dig i din bön i kommande gudstjänst.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Översikt på kyrkorummet i S:t Mikaels kyrka
Foto: Jens C Hilner

Olika typer av gudstjänster i S:t Mikaels kyrka

Gudstjänsten är centrum i vår verksamhet. Här hämtar vi kraft och inspiration, här får vi möta Gud och varandra, i ord, musik och delandet av bröd och vin. Till gudstjänstens gemenskap är alla välkomna. 

När det står mässa innebär det att nattvard firas. Vid nattvarden är vinet alltid alkoholfritt och brödet glutenfritt. 

Högmässa varje söndag kl. 11

Detta är veckans huvudgudstjänst och firas med nattvard. Den kännetecknas av mycket kyrklig musik, så kallad ”liturgisk” musik som varierar beroende på vilken tid på året det är. Läsning från olika texter ur gamla och nya testamentet. Predikan är ofta längre än på t.ex. en veckomässa. Högmässan är normalt ca en timme lång. Förbön erbjuds. Efteråt serveras alltid kaffe. En gång i månaden bjuds det på soppa.

Morgonmässa onsdag kl. 8.30

Detta är en kortare nattvardsgudstjänst. Här utgår gudstjänstledaren från en av texterna för veckan och har en kortare betraktelse runt denna. Psalmsång, men inte lika mycket kyrklig musik som i t.ex. högmässan. Morgonmässan är normalt ca 30 minuter lång. Firas i kapellet som regel varje onsdag med några undantag. 

Morgonbön/Laudes måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9

Laudes är en morgonbön som följer tidegärden. Tidegärden är en böneform med växelvis läsning och sång ur Psaltaren i Bibeln enligt en viss form och struktur. Böneformen kan upplevas som svår att förstå i början, men efter ett par gånger är den också en böneform som många finner vilsam. Laudes tar ca 15 minuter och är en bra bön för dig som har vägarna förbi och vill slinka in på vägen till jobb eller skola. Är det första gången du kommer så kommer vi hjälpa dig så gott vi kan för att du ska hänga med och förstå. Firas i kapellet.

Mässa med små och stora söndag kl. 11

Denna nattvardsgudstjänst har barn och familj som sin huvudsakliga målgrupp. Musiken och psalmerna är anpassade för barn och familj, liksom textläsningarna ur Barnens bibel och predikan. Oftast deltar våra barnkörer och förgyller med sång och rörelser. Mässa med små och stora är normalt 45 minuter lång. Efter Mässan bjuder vi på förstärkt fika till alla barn och vuxna. Firas en gång i månaden.

Ung mässa varannan tisdag kl. 18

Denna nattvardsgudstjänst riktar sig främst till församlingens konfirmander och ungdomar, men alla är såklart välkomna. Psalmerna som sjungs är oftast ur ”Ung psalm” och därför i regel ”poppigare” och mer lättillgängliga än de i vanliga psalmboken. Betraktelsen är relativt kort och utgår inte nödvändigtvis från en bibeltext utan kan handla om något dagsaktuellt som ungdomarna, men även andra, kan relatera till. Ung mässa är ca 30 minuter lång.
Gemensam mässa med Hyllie kyrka, varannan tisdag i vardera kyrka.

Vardagsgudstjänst på torsdag

Vardagsgudstjänsten firar vi ett par gånger per termin i samband med Öppet hus som är vår verksamhet för föräldrar som är hemma med små barn. I denna gudstjänst firar vi inte nattvard. Det här är en gudstjänst med mycket musik och sång anpassade för de små barnen. Gudstjänstledaren håller en kortare betraktelse på ett givet tema, men inte nödvändigtvis en bibelberättelse. Längtar du efter en gudstjänst med låga trösklar och liv och rörelse är det vardagsgudstjänsten du ska gå på. Vardagsgudstjänsten är ca 30–45 minuter lång. Efter Gudstjänsten är den som vill välkommen att fika med oss. Barn fikar gratis och vuxna till självkostnadspris.

Musikgudstjänst

Under dessa gudstjänster är musiken i fokus. Ofta sjunger en eller flera av våra körer flera stycken på rad och våra musiker spelar fler stycken på orgel eller piano. Ibland firas nattvard under dessa gudstjänster, men oftast inte. Predikan eller betraktelsen är i regel kortare än den i högmässans, men längre än till exempel veckomässans. Här låter vi helt enkelt Gud tala till oss genom tonerna snarare än de talade orden. En musikgudstjänst kan vara allt ifrån 45 minuter lång till 1,5 timme lång. 

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Mikaels kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 017 20 72. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2021 Hyllie- och S:t Mikaels kyrkor

1 januari Church Aramesh Sweden

organisationsnummer252004-8360, bankgiro 395-1092

3 januari Operation Smile Sverige

organisationsnummer 802426-4734, bankgiro 900-6032

10 januari ECPAT Sverige

organisationsnummer 802402-5499, bankgiro 903-4349

24 januari Bris, Riksförbundet

organisationsnummer 802013-3420, bankgiro 901-5041

21 februari (Hyllie kyrka) HBE, Hopp för barn i Etiopien

organisationsnummer 802422-9810, postgiro 408352-3

21 februari (S:t Mikaels kyrka) Malmö pastorat i KOB, Stickcafeet

Utbetalas vid KOB, 3245-2610-130-95262

14 mars Clownronden

organisationsnummer 846501-8755, bankgiro 900-2700

2 april Lunds stift, vänstiftet i Sydsudan

organisationsnummer 252010-0070, bankgiro 717-6969

4 april Läkare utan gränser

organisationsnummer  802017-2360, bankgiro 900-6032

25 april Barncancerfonden, Södra

organisationsnummer 845001-3415, bankgiro 900-3302

23 maj Clownronden

organisationsnummer 846501-8755, bankgiro 900-2700

24 maj Stiftelsen Skånes Stadsmission

organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

13 juni ECPAT Sverige

organisationsnummer 802402-5499, bankgiro 903-4349

26 juni Malmö pastorat i KOB, Stickcafeet endast i S:t Mikael

Utbetalas vid KOB 3245-2610-130-95262

27 juni (Hyllie kyrka) HBE, Hopp för barn i Etiopien

organisationsnummer 802422-9810, postgiro 408352-3

27 juni (S:t Mikaels kyrka) Malmö pastorat i KOB, Stickcafeet

Utbetalas vid KOB, 3245-2610-130-95262

RELATERAD INFORMATION