Översikt på kyrkorummet i S:t Mikaels kyrka
Foto: Jens C Hilner

Fira gudstjänst i S:t Mikael

S:t Mikaels kyrka har en gudstjänstrytm på flera gånger i veckan. Högmässa med nattvard varje söndag, morgonmässa i kapellet kl.08.30 på onsdagar, kvällsmässa varannan måndag tillsammans med ”kyrkis” från barnavdelningen kl.17.00. Gospelgudstjänst firas ett par gånger per år och Mässa med små och stora, en speciell mässa som riktar sig till barn och familj, en gång i månaden.

Gudstjänstkalender för S:t Mikaels kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som firas i S:t Mikaels kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna. Använd länken nedan om du vill se gudstjänster i alla kyrkor i Malmö. 

Länk till gemensam gudstjänstkalender för alla kyrkor i Malmö

Personlig förbön

Om du inte kan närvara vid våra gudstjänster i kyrkorna och önskar få personlig förbön är du välkommen att skicka in ditt förbönsämne nedan så stödjer vi dig i din bön i kommande gudstjänst.

Översikt på kyrkorummet i S:t Mikaels kyrka
Foto: Jens C Hilner

Olika typer av gudstjänster i S:t Mikaels kyrka

Gudstjänsten är centrum i vår verksamhet. Här hämtar vi kraft och inspiration, här får vi möta Gud och varandra, i ord, musik och delandet av bröd och vin. Till gudstjänstens gemenskap är alla välkomna. 

När det står mässa innebär det att nattvard firas. Vid nattvarden är vinet alltid alkoholfritt och brödet glutenfritt. 

Högmässa varje söndag kl. 11

Detta är veckans huvudgudstjänst och firas med nattvard. Den kännetecknas av mycket kyrklig musik, så kallad ”liturgisk” musik som varierar beroende på vilken tid på året det är. Läsning från olika texter ur gamla och nya testamentet. Predikan är ofta längre än på t.ex. en veckomässa. Högmässan är normalt ca en timme lång. Förbön erbjuds. Efteråt serveras alltid kaffe. En gång i månaden bjuds det på soppa.

Morgonmässa onsdag kl. 8.30, frukost serveras efteråt

Detta är en kortare nattvardsgudstjänst. Här utgår gudstjänstledaren från en av texterna för veckan och har en kortare betraktelse runt denna. Psalmsång, men inte lika mycket kyrklig musik som i t.ex. högmässan. Morgonmässan är normalt ca 30 minuter lång. Firas i kapellet som regel varje onsdag med undantag. Efter mässan serveras frukost.

Mässa med små och stora söndag kl. 11

Denna nattvardsgudstjänst har barn och familj som sin huvudsakliga målgrupp. Musiken och psalmerna är anpassade för barn och familj, liksom textläsningarna ur Barnens bibel och predikan. Oftast deltar våra barnkörer och förgyller med sång och rörelser. Mässa med små och stora är normalt 45 minuter lång. Efter Mässan bjuder vi på förstärkt fika till alla barn och vuxna. Firas en gång i månaden.

Vardagsgudstjänst på torsdag

Vardagsgudstjänsten firar vi ett par gånger per termin i samband med Öppet hus som är vår verksamhet för föräldrar som är hemma med små barn. I denna gudstjänst firar vi inte nattvard. Det här är en gudstjänst med mycket musik och sång anpassade för de små barnen. Gudstjänstledaren håller en kortare betraktelse på ett givet tema, men inte nödvändigtvis en bibelberättelse. Längtar du efter en gudstjänst med låga trösklar och liv och rörelse är det vardagsgudstjänsten du ska gå på. Vardagsgudstjänsten är ca 30–45 minuter lång. Efter Gudstjänsten är den som vill välkommen att fika med oss. Barn fikar gratis och vuxna till självkostnadspris.

Musikgudstjänst

Under dessa gudstjänster är musiken i fokus. Ofta sjunger en eller flera av våra körer flera stycken på rad och våra musiker spelar fler stycken på orgel eller piano. Ibland firas nattvard under dessa gudstjänster, men oftast inte. Predikan eller betraktelsen är i regel kortare än den i högmässans, men längre än till exempel veckomässans. Här låter vi helt enkelt Gud tala till oss genom tonerna snarare än de talade orden. En musikgudstjänst kan vara allt ifrån 45 minuter lång till 1,5 timme lång. 

Någon håller i en nattvardskalk.

Så blir du gudstjänstvärd i Hyllie församling

Vill du engagera dig konkret i gudstjänsterna i Hyllie och S:t Mikaels kyrkor eller som volontär finns det flera olika möjligheter. Din främsta uppgift som gudstjänstvärd är att skapa delaktighet för den som kommer till gudstjänsten.

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Mikaels kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 017 20 72. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.