Foto: Jens C Hilner

Fira gudstjänst i S:t Matteus

Vardag och söndag möts människor till gemensam bön och lovsång i vackra S:t Matteus kyrka i Malmö i morgonbön, laudes, onsdagsmässa, taizéinspirerad bön och högmässa. I alla livets skiften öppnar gudstjänsten sin famn och omsluter både vana och ovana. Gudstjänstgemenskapen är något att växa in i och ger efterhand livet ett större sammanhang.

Olika typer av gudstjänster i S:t Matteus kyrka

Högmässa

Söndagens högmässa kl. 11.00 i kyrkan är veckans höjdpunkt. Då möts vi alla, i olika åldrar och från olika sammanhang, för att inför Guds närvaro bli en helig gemenskap. För en stund får vi gå ut ur oss själva och bli del av något större.

Barnkyrka och mässa för barn

I gemenskapen deltar många barn. De har sin egen Barnkyrka under en del av gudstjänsten, då de till en särskild melodisnutt går till kapellet för egen gudstjänst. Lagom till nattvarden kommer barnen tillbaka.

Två gånger per termin firar vi Mässa med små och stora. De påminner om de vanliga söndagarna, men i dessa mässor stannar barnen i kyrkorummet hela gudstjänsten. Någon eller några av våra barn- och ungdomskörer är också ofta med vid dessa tillfällen.

Kyrklunch efter högmässan

Alla inbjuds till enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Onsdagsmässa

Börja dagen med sång, bön, textläsning och nattvard. Efter mässan är det frukostgemenskap för den som önskar.
Varje onsdagsmorgon kl. 08.30 firar vi en enkel morgonmässa i kyrkan.
NYTT:
Första onsdagen i månaden är du välkommen på sammanlyst morgonmäsa i S:t Pauli kyrka kl. 08.30.
Datum våren 2024: 10/1, 7/2, 6/3, 3/4, 24/4.
Och för dig som kommer till S:t Matteus kyrka datumen ovan är det morgonbön kl. 08.30.

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Matteus kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 199 59 01. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till gemensamma diakonin i Svenska kyrkan Malmö istället för till söndagens kollektändamål. 

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.