En man med kort blont hår som är klädd i grön mässkrud står framför altaret och har en gudstjänstagenda i handen. Han ler och ser vänlig ut.
Foto: Karin Rosvall

Fira gudstjänst i S:t Matteus

Vardag och söndag möts människor till gemensam bön och lovsång i vackra S:t Matteus kyrka i Malmö i morgonbön, laudes, onsdagsmässa, taizéinspirerad bön och högmässa. I alla livets skiften öppnar gudstjänsten sin famn och omsluter både vana och ovana. Gudstjänstgemenskapen är något att växa in i och ger efterhand livet ett större sammanhang.

restriktioner vid gudstjänster och konserter från 12 januari 2022

Alla är välkomna på gudstjänst och konsert till Malmös kyrkor, dock följer vi gällande restriktioner från beslutande myndigheter.

Från och med 23 december 2021 krävs anvisad sittplats vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus, med fler än 20 deltagare. Det innebär att antalet platser i kyrkorna kan komma att begränsas. Aktuella antalet tillåtna besökare i kyrkorna hittar du på webbplatsens startsida

Vaccinationsbevis vid konserter
Ska du gå på konsert i någon av kyrkorna behöver du visa vaccinationsbevis.

Smittskyddsåtgärder vid gudstjänster och kyrkliga handlingar
När det gäller gudstjänster och kyrkliga handlingar är Svenska kyrkans grundläggande hållning att ingen besökare ska behöva visa vaccinationsbevis. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Detta gäller:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.
  • I alla kyrkor kommer det att finnas handsprit tillgängligt.

Mer information om vad som gäller för ett enskilt evenemang hittar du på kyrkornas webbplatser. Kontaktuppgifter finns på sidan Hitta kyrka i Malmö 

Läs mer om de nya restriktionerna på regeringens webbplats

Gudstjänstkalender för S:t Matteus kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i S:t Matteus kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna. Använd länken nedan om du vill se gudstjänster i alla kyrkor i Malmö. 

Länk till gemensam gudstjänstkalender för alla kyrkor i Malmö

Olika typer av gudstjänster i S:t Matteus kyrka

Högmässa

Söndagens högmässa kl. 11.00 i kyrkan är veckans höjdpunkt. Då möts vi alla, i olika åldrar och från olika sammanhang, för att inför Guds närvaro bli en helig gemenskap. För en stund får vi gå ut ur oss själva och bli del av något större.

Barnkyrka och mässa för barn

I gemenskapen deltar många barn. De har sin egen Barnkyrka under en del av gudstjänsten, då de till en särskild melodisnutt går till kapellet för egen gudstjänst. Lagom till nattvarden kommer barnen tillbaka.

Två gånger per termin firar vi Mässa med små och stora. De påminner om de vanliga söndagarna, men i dessa mässor stannar barnen i kyrkorummet hela gudstjänsten. Någon eller några av våra barn- och ungdomskörer är också ofta med vid dessa tillfällen.

Kyrklunch efter högmässan

Alla inbjuds till en gemensam måltid i församlingssalen efter gudstjänsten. Gemenskapen kring borden är otroligt viktig.
Under rådande restriktioner med anledning av covid har vi tyvärr ingen kyrklunch.

Onsdagsmässa

Varje onsdagsmorgon kl. 9 firar vi en enkel morgonmässa i kyrkan. Börja dagen med sång, bön, textläsning och nattvard.

Taizéinspirerad bön

Torsdagar kl. 18 har vi en Taizéinspirerad bön i kapellet då vi sjunger enkla, meditativa sånger som kommer från den ekumeniska kommuniteten i Taizé i Frankrike. Ingången till kapellet når man lättast via glasdörren till vänster om kyrkporten.
I stället för predikan delar vi efter textläsningen en stunds tystnad, som följs av en längre förbön för världen och för oss själva. Bönen varar ungefär en halvtimme och är ett sätt att bli stilla inför Gud tillsammans med andra mitt i veckan.

Morgonbön

I kyrkan ber vi morgonbön måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9.00.
Morgonbönerna följer en given ordning och det går utmärkt att bara sitta med och bli buren av kyrkans dagliga böner.
Fredagens morgonbön följer ordningen för Laudes, en av Tidebönerna, som vi delar med den världsvida kyrkan.

Hör gärna av dig

Om du undrar någonting mer kring gudstjänsten, så väl andligt som praktiskt, så tveka inte på att höra av dig till någon av de som jobbar. Inga frågor är för små eller för stora.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Matteus kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 199 59 01. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till gemensamma diakonin i Svenska kyrkan Malmö istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2021 S:t Matteus kyrka

1 januari 

Hela Människan i Malmö, bg 204-1218.

3 januari

Act Svenska kyrkan, projekt 122 Krisförebyggande klimatarbete i Etiopien. 

10 januari

Försoningsgruppen, bg 766-1093

24 januari

Svenska Röda Korset, projekt 12400 Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö. Bg 900-8004

21 februari

Skåne Stadsmission, bg 900-3252

14 mars

Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Bg 903-4349

2 april

Hela Människan i Malmö, bg 204-1218.

4 april

Act Svenska kyrkan, projekt 122 Krisförebyggande klimatarbete i Etiopien.  

25 april

Försoningsgruppen, bg 766-1093

23 maj

Svenska Röda Korset, projekt 12400 Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö. Bg 900-8004

24 maj

Skåne Stadsmission, bg 900-3252

13 juni

Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Bg 903-4349

26 juni

Hela Människan i Malmö, bg 204-1218.

27 juni 

Act Svenska kyrkan, projekt 122 Krisförebyggande klimatarbete i Etiopien. 

11 juli

Svenska Röda Korset, projekt 12400 Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö. Bg 900-8004

25 juli 

Skåne Stadsmission, bg 900-3252

1 augusti

Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Bg 903-4349

15 augusti

Hela Människan i Malmö, bg 204-1218.

26 september

Act Svenska kyrkan, projekt 122 Krisförebyggande klimatarbete i Etiopien. 

31 oktober

Försoningsgruppen, bg 766-1093

7 november

Skåne Stadsmission, bg 900-3252

21 november

Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Bg 903-4349

25 december

Försoningsgruppen, bg 766-1093

RELATERAD INFORMATION