En man med kort blont hår som är klädd i grön mässkrud står framför altaret och har en gudstjänstagenda i handen. Han ler och ser vänlig ut.
Foto: Karin Rosvall

Fira gudstjänst i S:t Matteus

Vardag och söndag möts människor till gemensam bön och lovsång i vackra S:t Matteus kyrka i Malmö i morgonbön, laudes, onsdagsmässa, taizéinspirerad bön och högmässa. I alla livets skiften öppnar gudstjänsten sin famn och omsluter både vana och ovana. Gudstjänstgemenskapen är något att växa in i och ger efterhand livet ett större sammanhang.

Gudstjänstkalender för S:t Matteus kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i S:t Matteus kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna. Använd länken nedan om du vill se gudstjänster i alla kyrkor i Malmö. 

Länk till gemensam gudstjänstkalender för alla kyrkor i Malmö

Gudstjänst live på fb

S:t Matteus kyrka sänder söndagens gudstjänst kl 11 live på fb.
Du behöver inte vara inloggad eller ha något konto på FB för att följa den.

Olika typer av gudstjänster i S:t Matteus kyrka

Högmässa

Söndagens högmässa kl. 11.00 i kyrkan är veckans höjdpunkt. Då möts vi alla, i olika åldrar och från olika sammanhang, för att inför Guds närvaro bli en helig gemenskap. För en stund får vi gå ut ur oss själva och bli del av något större.

Barnkyrka och mässa för barn

I gemenskapen deltar många barn. De har sin egen Barnkyrka under en del av gudstjänsten, då de till en särskild melodisnutt går till kapellet för egen gudstjänst. Lagom till nattvarden kommer barnen tillbaka.

Två gånger per termin firar vi Mässa med små och stora. De påminner om de vanliga söndagarna, men i dessa mässor stannar barnen i kyrkorummet hela gudstjänsten. Någon eller några av våra barn- och ungdomskörer är också ofta med vid dessa tillfällen.

Kyrklunch efter högmässan

I vanliga fall inbjuds alla till en gemensam måltid i församlingssalen efter gudstjänsten. Gemenskapen kring borden är otroliogt viktig. I dessa pandemitider erbjuder vi tyvärr ingen kyrklunch. 

Onsdagsmässa

Varje onsdagsmorgon kl. 9 firar vi en enkel morgonmässa i kyrkan. Alla är välkomna att, tillsammans med arbetslaget, börja dagen med sång, bön, textläsning och nattvard.

Efter gudstjänsten kan den som vill stanna och dela en enkel frukost i församlingssalen.

Taizéinspirerad bön

Torsdagar kl. 18 har vi en Taizéinspirerad bön i kapellet då vi sjunger enkla, meditativa sånger som kommer från den ekumeniska kommuniteten i Taizé i Frankrike. Ingången till kapellet når man lättast via glasdörren till vänster om kyrkporten.

I stället för predikan delar vi efter textläsningen en stunds tystnad, som följs av en längre förbön för världen och för oss själva. Bönen varar ungefär en halvtimme och är ett sätt att bli stilla inför Gud tillsammans med andra mitt i veckan.

Morgonbön

I kyrkan ber vi morgonbön måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9.00.

Morgonbönerna följer en given ordning och det går utmärkt att bara sitta med och bli buren av kyrkans dagliga böner.

Fredagens morgonbön följer ordningen för Laudes, en av Tidebönerna, som vi delar med den världsvida kyrkan.

Hör gärna av dig

Om du undrar någonting mer kring gudstjänsten, så väl andligt som praktiskt, så tveka inte på att höra av dig till någon av de som jobbar. Inga frågor är för små eller för stora.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Matteus kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 199 59 01. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Act Svenska kyrkan (Svenska kyrkans internationella hjälparbete) istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2020 S:t Matteus kyrka

18 oktober Hela Människan i Malmö
organisationsnummer 802438-1355, bankgiro: 204-1218

1 november Försoningsgruppen
organisationsnummer: 802458-8462, bankgiro 766 - 1093

22 november Svenska Röda korset I Stockholm, project 12400 (Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö)
organisationsnummer 802002-8711, bankgiro 900-8004

25 december Stiftelsen Skåne Stadsmission
organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

27 december Act Svenska kyrkan
organisationsnummer 252002-6135, bankgiro 900-1223

RELATERAD INFORMATION