Foto: Jens C Hilner

Fira gudstjänst i S:t Matteus

Vardag och söndag möts människor till gemensam bön och lovsång i vackra S:t Matteus kyrka i Malmö i morgonbön, laudes, onsdagsmässa, taizéinspirerad bön och högmässa. I alla livets skiften öppnar gudstjänsten sin famn och omsluter både vana och ovana. Gudstjänstgemenskapen är något att växa in i och ger efterhand livet ett större sammanhang.

Altarblommor från S:t Matteus trädgård

Närodlat, ekologiskt, insektsvänligt och vackert!

Olika typer av gudstjänster i S:t Matteus kyrka

Högmässa

Söndagens högmässa kl. 11.00 i kyrkan är veckans höjdpunkt. Då möts vi alla, i olika åldrar och från olika sammanhang, för att inför Guds närvaro bli en helig gemenskap. För en stund får vi gå ut ur oss själva och bli del av något större.

Barnkyrka och mässa för barn

I gemenskapen deltar många barn. De har sin egen Barnkyrka under en del av gudstjänsten, då de till en särskild melodisnutt går till kapellet för egen gudstjänst. Lagom till nattvarden kommer barnen tillbaka.

Två gånger per termin firar vi Mässa med små och stora. De påminner om de vanliga söndagarna, men i dessa mässor stannar barnen i kyrkorummet hela gudstjänsten. Någon eller några av våra barn- och ungdomskörer är också ofta med vid dessa tillfällen.

Kyrklunch efter högmässan

Alla inbjuds till en gemensam måltid i församlingssalen efter gudstjänsten. Gemenskapen kring borden är otroligt viktig.  Det som serveras är helt veganskt och glutenfritt. Det kan ibland finnas alternativ som är icke-veganska, men då är det alltid uppmärkt.

Onsdagsmässa

Varje onsdagsmorgon kl. 9 firar vi en enkel morgonmässa i kyrkan. Börja dagen med sång, bön, textläsning och nattvard. Efter mässan är det frukostgemenskap för den som önskar.

Taizéinspirerad kvällsmässa

Torsdagar kl. 18 firar vi en Taizéinspirerad kvällsmässa i kapellet då vi sjunger enkla, meditativa sånger som kommer från den ekumeniska kommuniteten i Taizé i Frankrike. Ingången till kapellet når man lättast via glasdörren till vänster om kyrkporten.
I stället för predikan delar vi efter textläsningen en stunds tystnad, som följs av en längre förbön för världen och för oss själva. Bönen varar ungefär en halvtimme och är ett sätt att bli stilla inför Gud tillsammans med andra mitt i veckan.
Efter mässan är det gemenskap med enkel kvällsmat för den som önskar. Det som serveras är helt veganskt och glutenfritt. Det kan ibland finnas alternativ som är icke-veganska, men då är det alltid uppmärkt.

Morgonbön

I kapellet ber vi morgonbön måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9.00.
Morgonbönerna följer en given ordning och det går utmärkt att bara sitta med och bli buren av kyrkans dagliga böner.
Fredagens morgonbön följer ordningen för Laudes, en av Tidebönerna, som vi delar med den världsvida kyrkan.

Kvällsbön

I kapellet ber vi kvällsbön måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 18.30.
Kvällsbönerna följer en given ordning och här går det också bra att bara sitta med och bli buren av kyrkans böner.

 

Lovsångsgudstjänst kl. 18 och tacobuffé kl. 17 den 6 oktober i S:t Matteus kyrka

Gudstjänsten är i ekumenisk anda och för alla åldrar. Tacobuffé i församlingssalen kl. 17, innan vi går in i kyrkan för att fira gudstjänst kl. 18. Hoppas att vi ses!

Lovsångsgudstjänst

Två fredagar under hösten 2023 firar vi lovsångsgudstjänst;
6 oktober och 8 december.

Gudstjänsten är i ekumenisk anda och för alla åldrar. Kvällarna börjar med tacobuffé i församlingssalen kl. 17.00, innan vi går in i kyrkan för att fira gudstjänst kl. 18.00. Under gudstjänsten finns det pyssel, leksaker och filmvisning för barn på kyrktorget. Det som serveras på tacobuffén är helt veganskt och glutenfritt. Det kan ibland finnas alternativ som är icke-veganska, men då är det alltid uppmärkt.

För ungdomar fortsätter kvällen efteråt med gemenskap och häng i ungdomsrummet fram till kl. 21.00. Detta är ett perfekt tillfälle för konfirmand- och ungdomsgrupper från olika kyrkor att få mötas.

Hör gärna av dig

Om du undrar någonting mer kring gudstjänsten, så väl andligt som praktiskt, så tveka inte på att höra av dig till någon av de som jobbar. Inga frågor är för små eller för stora.

Gudstjänstkalender för S:t Matteus kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i S:t Matteus kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna. Använd länken nedan om du vill se gudstjänster i alla kyrkor i Malmö. 

Länk till gemensam gudstjänstkalender för alla kyrkor i Malmö

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Matteus kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 199 59 01. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till gemensamma diakonin i Svenska kyrkan Malmö istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2023 S:t Matteus kyrka

1 januari
Hela Människan i Malmö. Bg 204-1218

8 januari
Föreningen Malmö Kvinnojour. Bg 5504-7534

15 januari
Försoningsgruppen. Bg 766-1093

12 februari
Svenska Röda korset, Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö Bg 900-8004

22 februari
Stiftelsen Skåne Stadsmission. Bg 900-3252

5 mars
Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Bg 903-4349

19 mars
Hela Människan i Malmö. Bg 204-1218

6 april
Föreningen Malmö Kvinnojour. Bg 5504-7534

9 april
Försoningsgruppen. Bg 766-1093

30 april
Svenska Röda korset, Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö Bg 900-8004

29 maj
Stiftelsen Skåne Stadsmission. Bg 900-3252

18 juni
Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Bg 903-4349

24 juni
Hela Människan i Malmö. Bg 204-1218

25 juni
Föreningen Malmö Kvinnojour. Bg 5504-7534

9 juli
Försoningsgruppen. Bg 766-1093

16 juli
Svenska Röda korset, Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö Bg 900-8004

30 juli
Stiftelsen Skåne Stadsmission. Bg 900-3252

13 augusti
Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Bg 903-4349

24 september
Hela Människan i Malmö. Bg 204-1218

15 oktober
Föreningen Malmö Kvinnojour. Bg 5504-7534

5 november
Försoningsgruppen. Bg 766-1093

12 november
Svenska Röda korset, Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö Bg 900-8004

24 december
Stiftelsen Skåne Stadsmission. Bg 900-3252

25 december
Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Bg 903-4349

 

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.