En man med kort blont hår som är klädd i grön mässkrud står framför altaret och har en gudstjänstagenda i handen. Han ler och ser vänlig ut.
Foto: Karin Rosvall

Fira gudstjänst i S:t Matteus

Vardag och söndag möts människor till gemensam bön och lovsång i vackra S:t Matteus kyrka i Malmö i morgonbön, laudes, onsdagsmässa, taizéinspirerad bön och högmässa. I alla livets skiften öppnar gudstjänsten sin famn och omsluter både vana och ovana. Gudstjänstgemenskapen är något att växa in i och ger efterhand livet ett större sammanhang.

Närbild på en liten flicka som tittar på några figurer i en julkrubba

Fira advent och jul i S:t Matteus kyrka

Advent och jul är högtiden då vi i väntan på Jesu ankomst och med hopp kan tänka på att ljuset alltid lyser i mörkret. I S:t Matteus kyrka firas advent och jul på många olika sätt.

Gudstjänstkalender för S:t Matteus kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i S:t Matteus kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna. Använd länken nedan om du vill se gudstjänster i alla kyrkor i Malmö. 

Länk till gemensam gudstjänstkalender för alla kyrkor i Malmö

Olika typer av gudstjänster i S:t Matteus kyrka

Högmässa

Söndagens högmässa kl. 11.00 i kyrkan är veckans höjdpunkt. Då möts vi alla, i olika åldrar och från olika sammanhang, för att inför Guds närvaro bli en helig gemenskap. För en stund får vi gå ut ur oss själva och bli del av något större.

Barnkyrka och mässa för barn

I gemenskapen deltar många barn. De har sin egen Barnkyrka under en del av gudstjänsten, då de till en särskild melodisnutt går till kapellet för egen gudstjänst. Lagom till nattvarden kommer barnen tillbaka.

Två gånger per termin firar vi Mässa med små och stora. De påminner om de vanliga söndagarna, men i dessa mässor stannar barnen i kyrkorummet hela gudstjänsten. Någon eller några av våra barn- och ungdomskörer är också ofta med vid dessa tillfällen.

Kyrklunch efter högmässan

Alla inbjuds till en gemensam måltid i församlingssalen efter gudstjänsten. Gemenskapen kring borden är otroligt viktig.

Onsdagsmässa

Varje onsdagsmorgon kl. 9 firar vi en enkel morgonmässa i kyrkan. Börja dagen med sång, bön, textläsning och nattvard. Efter mässan är det frukostgemenskap för den som önskar.

Taizéinspirerad kvällsmässa

Torsdagar kl. 18 firar vi en Taizéinspirerad kvällsmässa i kapellet då vi sjunger enkla, meditativa sånger som kommer från den ekumeniska kommuniteten i Taizé i Frankrike. Ingången till kapellet når man lättast via glasdörren till vänster om kyrkporten.
I stället för predikan delar vi efter textläsningen en stunds tystnad, som följs av en längre förbön för världen och för oss själva. Bönen varar ungefär en halvtimme och är ett sätt att bli stilla inför Gud tillsammans med andra mitt i veckan.
Efter mässan är det gemenskap med enkel kvällsmat för den som önskar.

Morgonbön

I kapellet ber vi morgonbön måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9.00.
Morgonbönerna följer en given ordning och det går utmärkt att bara sitta med och bli buren av kyrkans dagliga böner.
Fredagens morgonbön följer ordningen för Laudes, en av Tidebönerna, som vi delar med den världsvida kyrkan.

Kvällsbön

I kapellet ber vi kvällsbön måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 18.30.
Kvällsbönerna följer en given ordning och här går det också bra att bara sitta med och bli buren av kyrkans böner.

 

Lovsångsgudstjänst

Två fredagar under hösten 2022 firar vi lovsångsgudstjänst;
21 oktober och 9 december.

Gudstjänsten är i ekumenisk anda och för alla åldrar. Kvällarna börjar med tacobuffé i församlingssalen kl. 17.00, innan vi går in i kyrkan för att fira gudstjänst kl. 18.00. Under gudstjänsten finns det pyssel, leksaker och filmvisning för barn på kyrktorget.

För ungdomar fortsätter kvällen efteråt med gemenskap och häng i ungdomsrummet fram till kl. 21.00. Detta är ett perfekt tillfälle för konfirmand- och ungdomsgrupper från olika kyrkor att få mötas.

Hör gärna av dig

Om du undrar någonting mer kring gudstjänsten, så väl andligt som praktiskt, så tveka inte på att höra av dig till någon av de som jobbar. Inga frågor är för små eller för stora.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Matteus kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 199 59 01. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till gemensamma diakonin i Svenska kyrkan Malmö istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2022 S:t Matteus kyrka

3 april

Försoningsgruppen, bg 766-1093

14 april skärtorsdag

Svenska Röda Korset, projekt 12400 Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö. Bg 900-8004

15 april långfredag

Skåne Stadsmission, bg 900-3252

17 april påskdagen

Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Bg 903-4349

8 maj

Hela Människan i Malmö, bg 204-1218.

6 juni

Försoningsgruppen, bg 766-1093

25 juni Midsommardagen

Act Svenska kyrkan, projekt 122 Krisförebyggande klimatarbete i Etiopien. 

10 juli

Stifelsen Skåne Stadsmission, bg 900-3252

24 juli

Ecpat Sverige, bg 903-4349

7 augusti

Hela Människan i Malmö, bg 204-1218

14 augusti

Act Svenska kyrkan, projekt 122 Krisförebyggande klimatarbete i Etiopien 

28 augusti

Försoningsgruppen, bg 766-1093

16 oktober

Svenska Röda Korset, projekt 12400 Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö. Bg 900-8004

6 november

Stiftelsen Skåne Stadsmission, bg 900-3252

20 november

Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn, bg 903-4349

25 december

Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn, bg 903-4349

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.